Andere beroepsvaart verbijsterd over plannen WPD

NES – Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat moet zich over twee brieven van Ameland buigen. De ene is van Ger van Langen, directeur van Wagenborg Passagiersdiensten (WPD), de tegenhanger is van Richard Veltman van Veltman Marine Service. WPD wil alleenvaarrecht tussen Nes en Holwert en het akkoord van de Staatssecretaris voor een beperktere dienstregeling. Veltman en zijn collega’s willen blijven werken op het Wad. Zij zijn verbijsterd dat WPD met een zeer sterk versoberde dienstregeling wil gaan varen. Ook steigert Veltman vanwege het alleenrecht dat WPD lijkt te claimen op het gebruik van de hoofdvaarweg tussen Ameland en de vaste wal door eenrichtingsverkeer in de vaargeul voor te stellen. “Dat monopoliseert de enige hoofdvaarweg van en naar het eiland en dus de levensader van het eiland Ameland en haar burgers en bedrijven”, stelt Veltman in een brief aan staatssecretaris Vivianne Heijnen.

De wens van alleenrecht van WPD vindt Veltman volstrekt buitenproportioneel en benadeelt de bereikbaarheid en mobiliteit van bewoners, gasten en bedrijven op Ameland ernstig.

Het MARIN rapport, dat WPD aanzette tot wijzigend vaarbeleid, is gebaseerd op een minimale waterdiepte en breedte waar veilig gevaren kan worden bij extreem laag water. “Deze extreme waterstand komt zelden voor én is dan slechts van korte duur! Bij ‘normale waterstanden’ kan er wel degelijk gevaren én gepasseerd worden.” Als het maar op de juiste plek gebeurt en niet in bepaalde bochten. Daar is een mouw aan te passen door de vaartijd op 75 of 90 minuten te zetten in plaats van de huidige 60, stelt Veltman.

Ook het akkefietje met de Esonborg schat Veltman anders in dat WPD. “Het verzoek tot enkelvoudig (monopolistisch) gebruik van de vaargeul stoelt WPD o.a. op een ‘ernstig incident’ op 4 mei jl. Daarbij is de ms Esonborg op een zandplaat gevaren. Die situatie vraagt evenwel nuance: de schipper heeft naar alle schijn de geul domweg verkeerd aangekoerst en onder het oog van andere vaarweggebruikers een stuurfout gemaakt, waardoor hij is vastgelopen.” Dat incident kan daarom geen aanleiding zijn tot het instellen van eenrichtingsverkeer waarbij bestaande andere vaarweggebruikers worden buitengesloten, schrijft Veltman aan de staatssecretaris.

Het door WPD beoogde enkelvoudige gebruik heeft ingrijpende consequenties voor medegebruikers van het vaarwater. De veerdam van Holwert wordt daarmee vrijwel onbereikbaar voor baggerschepen, rondvaartschepen, visserij, peil- en werkschepen, handhaving, Rijkswaterstaat, reddingboten van KNRM en watertaxi’s. “Over die gevolgen wordt echter met geen woord gesproken in MARIN’s rapport, of WPD’s brief.” Als het ministerie akkoord gaat met wat WPD wil dan heeft dat ingrijpende gevolgen voor het bedrijf van Veltman en andere beroepsschippers op het Wad. “De vaarweg naar Ameland is even dynamisch van karakter als de vervoersvraag naar het eiland. De storing aan de autobrug [ ] dwong tientallen passagiers om op het eiland te overnachten. Het toont maar weer eens aan hoe afgelegen Ameland kan zijn van de rest van de wereld. Dit jaar bestaat ons bedrijf 35 jaar. In die tijd is zij een belangrijk deel van de vervoersoplossingen voor Ameland gaan uitmaken.

De door WPD voorgestelde uitsluiting of ernstige beperking van toegang tot de vaargeul en veerdam betekent het einde van bovengenoemde diensten die door ons bedrijf worden verzorgd. De negatieve gevolgen voor andere Amelander rederijen en bedrijven, baggermaatschappijen, overheden en hulpdiensten zullen significant zijn.”

Richard Veltman ondertekende de brief aan de staatssecretaris mede namens de Amelander rederijen van Kiewied en Bunicich.

lees hier de reactie van Ger van Langen van WPD

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18269

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *