AmelandEén evalueert koers en vraagt om inbreng

BALLUM – In augustus 2017 presenteerde AmelandEén voor het eerst haar koers. Van de zes hoofdthema’s stond huisvesting centraal en daar zijn de afgelopen jaren grote en noodzakelijke vorderingen in gemaakt. Nu is het tijd deze koers te evalueren en aan te scherpen op de toekomst. De verkiezingen van maart 2022 zijn daarbij een belangrijk richtpunt. “Een mooi proces waarbij we wederom inbreng vragen van alle Amelanders” zegt voorzitter Jan-Ede Brijker. “Op woensdag 20 oktober organiseren we alweer onze vierde Openbare Partij Vergadering, daar doen we verslag van de evaluatie en presenteren we onze aangescherpte koers.” Partijleider Theo Faber geeft alvast een eerste richting: “Het is wat ons betreft nu al duidelijk dat de balans tussen leefbaarheid en economie centraal komt te staan. Dit is enerzijds een kleine maar tegelijk ook belangrijke accent verschuiving binnen de bestaande hoofdthema’s van AmelandEén. Uiteraard zijn we erg benieuwd naar de reacties en suggesties van de Amelanders.”

Toenemende zorgen over toeristische druk

“Als politieke partij ontvangen we voortdurend en op vele manieren signalen vanuit de samenleving, het kan gaan om berichten op de social media, ingezonden stukken aan de gemeenteraad, een column in de lokale media of gewoon een gesprek op het werk of op straat”, we bespreken deze signalen regelmatig in onze fractievergaderingen geeft fractievoorzitter Dirk Metz aan. De raadfractie wordt naast Metz gevormd door de raadsleden, Esther Oud-Kooiker, Siard Bonthuis, Erik IJnsen, Hanneke Wansink en William de Jong. De laatste jaren nemen de zorgen over toeristische druk en het verliezen van onze eilander identiteit duidelijk toe. “Herkenbaar en begrijpelijk” zegt Metz en geeft zijn kijk op de zaak; “de bezettingsgraad van accommodaties is door de decennia heen fors gestegen, de verblijven zijn groter en luxer geworden, gasten verblijven korter en bezoeken in deze korte tijd vaker de horeca en gaan bijvoorbeeld met de elektrische fiets meerdere keren het hele eiland over. Trends die je overal in Nederland en in toeristische plaatsen in het buitenland terug ziet. Een gemeente heeft niet een éénduidige knop waarmee je dit naar believen even een paar tandjes terug kunt draaien. Als volksvertegenwoordiger moet je dus wel reëel blijven dat je niet iedere oneliner of social media bericht direct kunt vertalen naar gemeentelijk beleid, maar dat wil uiteraard niet zeggen dat we er niets aan moeten doen, in tegendeel.”

Balans tussen toerisme en leefbaarheid

Noem eens een voorbeeld van wat je wel kunt doen? Metz vervolgt: “Als we spreken over brede begrippen als ‘overtoerisme’ en ‘leefbaarheid’ moet duidelijk worden benoemd welke concrete (deel)problemen er zijn en waar, wanneer en hoe vaak zich die voor doen. Dan komt de vraag; zijn er beleidsinstrumenten om in de gewenste richting bij te sturen? Strijdige bewoning door losse kamerverhuur hebben we bijvoorbeeld als prioriteit in het handhavingsprogramma op laten nemen. Ook willen we een zelfbewoningsplicht van permanente woningen laten onderzoeken en in september behandelen we een raadsvoorstel over het instellen van een uitpondingsverbod. Een ander voorbeeld: afgelopen maand hebben we als gemeenteraad met elkaar gesproken over de kaders van de op te stellen vervoersvisie. Een ruime meerderheid lijkt het er wel over eens dat we minder autobewegingen willen op het eiland en dat is uiteindelijk ook te regelen, maar het vraagt wel om stevige keuzes die vervolgens ook onvermijdelijk weerstand op zullen roepen. Een goed participatieproces met burgers en bedrijven is dus belangrijk. De politiek moet vervolgens toekomstvisie tonen en durven te besluiten.”

20 oktober Openbare Partij Vergadering

De vierde Openbare Partij Vergadering staat gepland op woensdag 20 oktober om 20:00 uur en zal zeer waarschijnlijk, net als vorig jaar, ook weer worden uitgezonden via een livestream. Een officiële uitnodiging volgt nog, daarin komt een verwijzing naar een online formulier om inbreng te leveren voor de koersevaluatie. Voorzitter Jan-Ede Brijker tot slot: “Met de Openbare Partij Vergaderingen in voorgaande jaren hebben we inmiddels ook al veel waardevolle inbreng opgehaald. Al deze informatie met elkaar betrekken we bij het evalueren en aanscherpen van de koers van AmelandEén.

ingezonden mededeling van AmelandEén

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *