AmelandEén bevreesd voor uitponding

BALLUM – Raadslid William de Jong van AmelandEén vreest uitponding van recreatieappartementen. Hij wil dat er gekeken wordt naar manieren om dit tegen te gaan. Het college van burgemeester en wethouders heeft al een paar instrumenten voorbereid om verdere uitponding tegen te gaan.

De Jong noemt het recente voorbeeld van de verkoop van losse appartementen in voormalig groepsverblijf Kraaienest aan de Esther Meindertstraat in Buren. Voorheen waren eilanders eigenaar van dit pand, dat werd opgekocht door een grote partij. Het was een groepsverblijf met 60 bedden. De oude gebouwen zijn gesloopt en onder de bestemming ‘Recreatie-Groepsverblijf’ is een nieuw appartementengebouw geplaatst. “Onlangs zijn deze appartementen voor hoge bedragen los in de verkoop gekomen,” weet De Jong en hij en zijn partij vinden deze ontwikkeling zorgelijk.

“Omdat deze appartementen losstaand in de verkoop worden gebracht ontstaat versnippering van eigenaren binnen één gebouw. Maar wat gebeurt er over 20 jaar als een appartement in verval raakt maar één of meerdere eigenaren niet van plan zijn deze op te knappen?” Het lijkt erop dat de appartementen niet meer in de verhuur komen. Ook dat is De Jong een doorn in het oog. “Een ontwikkeling die we ook bij andere recreatiepanden op het eiland opmerken. Een onwenselijke situatie wat AmelandEén betreft, want voor de middenstand is dit niet bevorderlijk.” Er wordt op deze manier veel verdiend, maar dat kapitaal vloeit niet terug naar het eiland.

De Jong: “Er zijn nog vele groepsverblijven op het eiland en het is niet onbegrijpelijk, helemaal gezien de huidige situatie, dat de eigenaren de verblijven willen ombouwen naar appartementen. Een ontwikkeling die het huidige beleid mogelijk maakt en wat AmelandEén ook een prima ontwikkeling vindt. Echter het mogelijke gevolg van uitponding, versnippering en leegstand vinden wij niet wenselijk.” Wat is hier nog tegen te doen, wil het raadslid weten.

Wethouder Theo Faber heeft wel een paar antwoorden. Betreffende het Kraaienest zegt hij: “Als het verkocht is dan heeft de gemeente ook het nakijken.”

Het college vindt de manier waarop het groepsverblijf is omgezet naar appartementen, zoals dat op Esther Meindertstraat 6, is gebeurt niet wenselijk. In het beleid moet iets veranderen, want het gaat nu te gemakkelijk, zegt Faber. Hij heeft wel wat instrumenten achter de hand die de gemeente meer invloed geven. Allereerst moet de definitie ‘groepsverblijven’ in het recreatief beleid worden aangepast. In Buren is gespeeld met die definitie op een manier waarbij de gemeente bij de rechter het nakijken had. Bij functiewijziging staat het college een wijziging van groepsverblijf naar wonen voor of een combinatie van wonen en recreatie. Voor omzetting naar appartementen wil de gemeente aanvullende regels opstellen. Een exploitatieverplichting, bijvoorbeeld, om te voorkomen dat een verblijf uit de verhuur gehaald wordt en er leegstand volgt.

Faber meldt nog dat je als gemeente tot op zekere hoogte kunt sturen, als marktmeester. Er is een vrije markt waarin je als gemeente niet alles kunt bepalen. De gemeente is niet de enige partij op de markt, houdt de wethouder de raadsleden en eilanders voor. Ook eigenaren van groepsverblijven zijn partij. Eigenaren hebben zelf een verantwoordelijkheid: aan wie verkoop je en wil je wat de koper wil met het pand. Een projectontwikkelaar zal altijd blijven kijken naar de mogelijkheden. Meestal kijkt die naar doorverkoop en niet naar exploitatie op de lange termijn. Faber: “Zo werkt het en daar moeten we ons allemaal bewust van zijn.”

⇒ lees hier Appartementencomplex Buren wordt legaal

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *