Ameland heeft weer college

BALLUM – Gemeente Ameland heeft met de installatie tot wethouders van Piet IJnsen en Theo Faber weer een college, samen met burgemeester Leo Pieter Stoel. Dat ging niet helemaal zonder slag of stoot. Beide heren kregen in de stemronde twee tegenstemmen. Wethouder IJnsen liet in zijn dankwoordje doorschemeren daar wat teleurgesteld over te zijn.

Voorafgaand aan de stemming over de twee kandidaten wilde Marloes Rijpstra (PvdA) nog een en ander kwijt over de coalitievorming. Waarom moest dat twee maanden duren en waarom werd er bij de formatie eerst gesproken over een brede coalitie met drie of misschien zelfs vier partijen, maar is daar uiteindelijk niks van terechtgekomen? Zowel PvdA als Ameland'82 en VVD had wel oren naar een klein wethouderschapje.

Ameland heeft een 1,8 baan beschikbaar dat door het aantal wethouders gedeeld moet worden. Suzanna Twickler (CDA) had meteen al te kennen gegeven geen college-ambities te hebben. Zij pleitte juist voor twee wethouders. Robin Oud komt uit Algemeen Belang Ameland en begon op de avond van zijn beëdiging tot raadslid voor zichzelf. Dat hij zou kunnen delen in het wethouderschap lag daarom niet voor de hand. Han van Heerde (Ameland'82) vond het juist 'Penny wise, pound foolish', verkeerde zuinigheid, om niet met drie wethouders te gaan regeren. Hij vindt het maar niks dat de formerende partijen wel spraken over een brede coalitie maar dat niet doortrokken naar een vierde lid van het dagelijks bestuur. Hij had er wel wat extra geld voor overgehad.

Voor Faber en IJnsen waren er bloemen, maar helemaal hosanna was de vergadering niet. Om te beginnen werden de wethouders niet unaniem gekozen. Ten tweede liet Suzanna Twickler weten dat haar CDA zich had teruggetrokken uit het coalitieakkoord. Wat twee dagen geleden nog een raadsbreed gedragen akkoord was, blijkt nu toch niet door alle zeven fracties gesteund te worden. Ten derde trok Han van Heerde na de installatie van Faber en IJnsen van leer tegen wethouder Faber. Die had zich, vond de Ameland'82er, tegenover Tonny de Jong, partijgenoot van Van Heerde, niet netjes gedragen tijdens een van de verkiezingsdebatten eerder dit jaar. Van Heerde eiste eigenlijk excuses van Faber aan De Jong. Excuses kwamen er niet. De wethouder erkende dat hij destijds geïrriteerd was, maar liet het daar bij.

Wethouder Theo Faber heeft een volle baan aan zijn wethouderschap en Piet IJnsen is voor 0,8 in dienst van Ameland.

lees hier over het raadsbrede coalitieakkoord

 → lees hier Raad Ameland nu zeven fracties

Dossier Gemeenteraadsverkiezingen

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *