Aardgas maakt plaats voor elektriciteit

ASSEN – De komende maanden werkt NAM, samen met een Boskalis en een aantal Amelandse bedrijven, op zee en op land aan het aanpassen van haar locaties op Ameland. In dit artikel informeren wij u graag over deze werkzaamheden en de betrokken bedrijven.

Waarom voert NAM deze werkzaamheden uit?

Met het NAM-platform, AWG genaamd, op de Noordzee en de NAM-landlocatie, AME 1, op de oostelijke punt van het eiland, winnen we al tientallen jaren aardgas. Beide locaties zijn door de ligging niet op het stroomnet aangesloten. De huidige gasturbine wordt vervangen door een elektromotor.

Wat gaan wij de komende tijd doen?

In juli is het speciale werkvaartuig, de Seafox 4 bij het platform te zien en worden alle materialen, die nodig zijn voor het werk, getransporteerd. De meest in het oog springende klus vindt plaats in augustus bij het platform en op het strand. Boskalis en een aantal onderaannemers werken dan samen aan de aanleg van de stroomkabel vanaf land naar zee. De kabel wordt ingegraven in de bodem en op het strand en in de duinen vinden er dan ook activiteitenplaats.

Wat merkt u ervan?

De werkzaamheden bij het platform en op zee kunt u zien maar veroorzaken geen overlast. De werken op het strand en in het duingebied kunnen hinder geven, maar deze wordt door ons en de aannemers tot een minimum beperkt. Zo kan de toegankelijkheid van het strand af en toe beperkt zijn. Voor de veiligheid worden er dan gedeelten van het strand afgezet, er blijft wel een doorgang. Op het strand vinden ook transporten voor de aan- en afvoer van materialen plaats.

De werkzaamheden worden door onze hoofdaannemer Boskalis uitgevoerd samen met een aantal Amelandse bedrijven. Zij kennen het gebied ter plekke goed en zorgen voor uw veiligheid en het voorkomen van schade aan de natuur.

Duurzaam Ameland

Door de elektrificatie van onze locaties, draagt NAM haar steentje bij aan de ambitie van het eiland nl. dat het eiland volledig in haar energiebehoefte kan voorzien met duurzaam opgewekte elektriciteit en groen gas. Het initiatief Duurzaam Ameland, waar NAM een partner in is, wil graag de komende vijftien tot twintig jaar vooroplopen in de energietransitie.

De volgende bedrijven werken de komende maanden samen aan het project:

  • Boskalis is de hoofdaannemer en verzorgt de aanleg van de kabel met het kabellegschip ‘Spirit’ vanaf land richting het AWG-platform.
  • De firma Beekema Ameland, al sinds de aanleg van AME1 begin jaren 80, betrokken bij NAM-werkzaamheden en gespecialiseerd in hijs- en kraanwerk bij bouwwerken. Zij gaan de aanvoer van het materiaal van het vaste land naar Ameland en de hijswerkzaamheden verzorgen.
  • De firma Spoelstra, gevestigd te Buren op Ameland en al 50 jaar actief in de civiele sector, levert de grondverzetmachines en het personeel voor de mobilisatie en de civiele voorbereidingen voor de aanleg van de kabel in het duintracé en op het AME-1 landstation.
  • De firma Nagtegaal, al sinds 1957 actief op het eiland, verzorgt het equipment en personeel voor de mobilisatie en levert de grondverzetmachines om te assisteren bij het begraven van de kabel op land.
  • Veltman Marine Services, al meer dan 25 jaar actief in de brede dienstverlening op maritiem gebied, gaat de mensen transporteren van land naar het AWG-1 platform en het kabellegschip. Ook ondersteunen zij bij het aan land brengen van de kabel met de benodigde supportschepen.

ingezonden mededeling NAM – 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *