Zwerfinator samen met Plastic Soup Surfer

ROTTERDAM – Twee zelfverklaarde superhelden bundelen hun krachten in de strijd tegen de Plastic Soup. Hun wapens: een grijpstok, de deurwaarder, een app en een surfboard.

Plastic wordt overal in ons ecosysteem teruggevonden en heeft elke laag van de voedselketen geïnfiltreerd. De urgentie is hoog. De oorzaken zijn echter complex. Het is een probleem vraagt om een veelzijdige aanpak. Daar waar alternatieven voor handen zijn kunnen we geen uitstel verdragen.

Donderdag 4 oktober bundelen Dirk ‘Zwerfinator’ Groot en Merijn ‘Plastic Soup Surfer’ Tinga hun krachten om ervoor te zorgen dat een Rotterdamse snoepfabrikant haar plastic snoepwikkels gaat vervangen door een milieuvriendelijk alternatief.

Antaflu

De plastic wikkels van de keelpastilles van het merk Antaflu zijn een voorbeeld van een verpakking waarvoor een prima milieuvriendelijk alternatief is. Het keelsnoepje dateert van voor de ontdekking van plastic,en toch worden deze snoepjes sinds jaar en dag in plastic gewikkeld. Van precies deze wikkel zijn er afgelopen jaar meer dan 16.000 gedocumenteerd op onze Nederlandse straten, in parken en rivieroevers. Geschat over heel Nederland zou het om tussen de 500.000 en 750.000 wikkels gaan die jaarlijks in ons milieu belanden.

Onnodige plastic vervuiling die goeddeels ter verantwoording komt van het bedrijf Pervasco dat Antaflu op de markt brengt. Tijd voor actie! De Plastic Soup Surfer heeft het wapen. De Zwerfinator de munitie.

De munitie: onderzoek en World Cleanup Day

Een jaar geleden start professioneel zwerfafvalraper Dirk ‘Zwerfinator’ Groot het ‘Antaflu-experiment’ waarbij hij een netwerk aan zwerfafval-rapers oproept Antaflu-wikkels tot een aparte categorie te maken in de monitoring. In 12 maanden verzamelt hij zo meer dan 16.000 ‘geo-tagde’ fotos van Antaflu wikkels. In de gedetailleerde zwerfafval-onderzoeken die Dirk onder andere voor gemeentes doet staat Antaflu steevast in de top 10 van meest gevonden merken.

In de 338 kilometer die hij de afgelopen twee jaar minutieus onderzocht staat Antaflu op nummer 2 in de lijst van meest gevonden merken plastic zwerfafval. Deze hoge notering van Antaflu in de ranglijst werd onlangs bevestigd tijdens de op 15 september gehouden World Cleanup Day. Op deze dag raapten vele Nederlandse vrijwilligers zwerfafval en legden dit vast met de monitoring app ‘Litterati’. Antaflu kwam in dit onderzoek – waarin 35000 stuks zwerfafval werden geraapt – op plek zes van meest gevonden zwerfafval items per merk.

Doordat Pervasco ook ander snoepgoed maakt, zoals Napoleon en Dr Toms met eenzelfde type wikkels, is dit bedrijf in aantallen gemeten de grootste leveranciervan plastic zwerfafval met merk in de onderzoeken van de Zwerfinator.

Het wapen: De Plastic Soup Surfer en de deurwaarder

De Plastic Soup Surfer hamert in zijn campagnes en expedities op het voorkomen van plastic vervuiling en ijvert bij beleidsmakers en bedrijven voor concrete maatregelen als statiegeld. Hiertoe verzamelde hij twee jaar geleden 60.000 handtekeningen en werd er een motie aangenomen door het kabinet. Om het gesprek aan te gaan met de directeuren van frisdrankmaatschappijen en supermarkten ontwikkelde hij tezamen met een team van advocaten het ‘desbewustheidsexploot’; een juridisch stuk dat de bestuurder en bedrijf moreel aansprakelijk stelt en wordt afgegeven door een deurwaarder.

Dit is de elfde keer dat de Plastic Soup Surfer deurwaarder wordt ingezet. Nu met de gegevens van de Zwerfinator als munitie. Hiermee wordt de Dhr Overing als CEO van Pervasco formeel bewust gemaakt van zijn rol en verantwoordelijkheid aangaande de plastic vervuiling door zijn verpakkingen; de plastic wikkels rond zijn snoepgoed. Wij hopen met deze actie onderneming te bewegen naar het gebruik van een milieuvriendelijk alternatief voor de nu gebruikte snoepwikkel.

Laag hangend fruit

De keuze in materiaal en ontwerp van de antaflu-wikkel is de oorzaak van het (ongewild) verlies. De individueel verpakte bonbons, het lage gewicht gecombineerd met het grote oppervlak maakt dat de wikkel, op moment dat deze in de openbare ruimte worden genuttigd gemakkelijk eindigt als zwerfafval.

Het is in ons aller belang is dat plastic niet in het milieu terecht komt. Daar waar alternatieven voorhanden zijn is dit des te schrijnender. Er zijn vele soorten en merken keelpastilles op de markt. Verkleving en houdbaarheid wordt bij andere merken onder andere voorkomen met suikercoatings of (was)papier.

Vervolg

In brede zin moet de omgang met plastic verpakkingsmateriaal en wegwerpproducten fundamenteel worden herzien. Jaarlijks komen er via strand en rivieren en waterwegen vele tientallen tonnen plastic afval in de Noordzee terecht – met schadelijke gevolgen voor zeeleven. De Plastic Soup Surfer en de Zwerfinator klagen niet plastic zelf aan maar de omgang met plastic.

Het bedrijfsleven speelt een belangrijke rol bij keuzes rond de ‘End-of-Life’ van producten en verpakkingen. De ervaringen die we opdoen bij Pervasco zullen de Plastic Soup Surfer en de Zwerfinator gebruiken bij het aanvliegen van andere bedrijven.

Wat:

Betekening (officiele overhandiging) van desbewustheidsexploot door gerechtelijke deurwaarder aan CEO Jeroen Overing van Pervasco BV in bijzijn van Dirk Groot (Zwerfinator) en Merijn Tinga (Plastic Soup Surfer). Deurwaarder verzorgd door GGN Mastering Credit Gerechts deurwaarders.

  • Voorafgaand en na afloop gesprek tussen CEO en de ‘superhelden’.
  • Tonen van alternatieve snoepverpakkingen en merken.
  • Tonen van vele gevonden snoepwikkels.
  • Eventueel (bewegend) beeld eerdere campagnes Plastic Soup Surfer vrij te gebruiken.

Wanneer:

Donderdag 4 oktober om 9uur ‘s ochtends

Waar:

Hoofdkantoor Pervasco BV in Rotterdam

tik Plastic Soup Surfer in bij ZOEKEN om meer te lezen over de acties van Marijn Tinga, die ook Ameland aandeed

lees ook hier over plastic vervuiling en de Plastic Soup Surfer

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18268

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *