Zoutwinning funest voor eilanden

AMSTERDAM – Zoutwinning in de Waddenzee kan leiden tot lokale, maar extreme bodemdalingen. Die bedreigen de flora en fauna boven en onder water, maar ook de Waddeneilanden zelf. Door de 'zandhonger' die door de gaten ontstaat, kalven de eilanden sneller af.

Het bedrijf Frisia heeft nu een vergunning om op land en net voor de kust steenzout te winnen. Dit zit 2500 tot 3000 meter diep en wordt gewonnen door water onder hoge druk te injecteren. Het zoutgesteente lost in het water op en wordt als pekel opgepompt. In de ondergrondse zoutlagen blijven 'holruimtes' achter, waardoor de bodem inklinkt.

De komende jaren wil Frisia zout verder van de Waddenkust winnen, onder de Ballastplaat: tussen Griend en Harlingen. Sinds juni 2009 staat de Waddenzee echter op de Unesco Werelderfgoedlijst. Het gebied is ook internationaal beschermd Natura 2000-gebied. De Waddenvereniging en Natuurmonumenten lieten daarom de milieueffecten van deze winning onderzoeken.

Kanoetstrandlopers

Anders dan bij gaswinning waarbij een beperkte en gelijkmatige bodemdalingskom ontstaat, treedt bij zoutwinning een lokale, maar scherpe bodemdaling op. De Ballastplaat, nu een belangrijk foerageergebied voor kanoetstrandlopers, zal volgens de natuurorganisaties na de zoutwinning onder water verdwijnen. Ook vrezen zij veranderingen in de samenstelling van de zeebodem, omdat de gaten zand van buiten naar zich toezuigen. Dat zand kan het ecosysteem onder water verstoren.

HerfstactieDeze zandhonger heeft nog een effect. Nu worden de Waddeneilanden aan de westelijke kop gevoed door zand dat door de stroming vanuit de Hollandse kust wordt aangevoerd. Maar door de zuigende werking van de gaten boven de zoutwinningsgebieden, wordt het zand al tussen Den Helder en Texel de Waddenzee ingetrokken en bereikt het de overige eilanden niet meer. Die zullen alleen nog maar afkalven.

Geen vergunning

De zoutwinning onder de Ballastplaat kan ook consequenties hebben voor het Friese vasteland. De rand van de bodemdaling ligt volgens de Waddenvereniging precies onder de dijk, terwijl de effecten niet onderzocht zijn. Het kan zijn dat de dijk zelf zakt, wat consequenties heeft voor de kustveiligheid.

Directeur Arjan Berkhuyzen van de Waddenvereniging vraagt in een brief aan het ministerie van economische zaken Frisia geen vergunning voor de zoutwinning te geven omdat deze een te grote bedreiging vormt voor de Waddenzee. Deze winning kan volgens de natuurorganisatie op andere plaatsen veilig plaatsvinden.

"Maar ik pleit voor meer", zegt Berkhuyzen. "De Waddenzee wordt geconfronteerd met activiteiten die allemaal een eigen effect hebben. Maar niemand weet hoe de effecten van gaswinning, zoutwinning, schelpenwining, zandsuppleties en diepere vaargeulen op elkaar inwerken. Het wordt tijd dat we daar oog voor krijgen."

Bron: Trouw

Faber Beheer

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *