Zorgen voor Zorggroep Pasana

DOKKUM – Ziekenhuis De Sionsberg heeft over het jaar 2011 een verlies geleden van bijna 5,3 miljoen. De ouderenzorg heeft het jaar afgesloten met een winst van bijna 1 miljoen, hierdoor blijft het verlies van de totale zorggroep enigszins beperkt. “Een zeer teleurstellend resultaat”, zegt de heer Wagenaar, bestuurder a.i. van Pasana, “maar niet onverwacht”.

Het jaar 2011 was voor Pasana en in het bijzonder voor De Sionsberg een roerig jaar. Door het opgelegde verscherpt toezicht kwam De Sionsberg op vele fronten onder druk te staan, ook financieel. Door het sluiten van de afdeling klinische cardiologie stopte de productie en daarmee de inkomsten, terwijl de vaste kosten zoals personele kosten, doorliepen.

Bol.com

De Inspectie eist dat er in het ziekenhuis zeven dagen per week 24 uur per dag een arts in huis is ten behoeve van de acute zorg. Dit is in eerste instantie ingevuld door specialisten van De Sionsberg, het ziekenhuis dient daar een zogenaamde “slaapvergoeding” voor te betalen. Later is deze dienst ingevuld door ingehuurde artsen niet in opleiding (ANIOS). Bovendien is er in de periode van het verscherpt toezicht onderzoek verricht naar de herpositionering van het ziekenhuis. Daarvoor is externe deskundigheid ingehuurd. In 2011 heeft het ziekenhuis, net zoals andere ziekenhuizen, te maken gekregen met een landelijke korting op het budget van 2009 die ten laste is gekomen van het jaar 2011. Bovendien kreeg het ziekenhuis te kampen met een korting op de beschikbaarheidgelden, waardoor nog eens € 450.000 extra ten laste is gekomen van het budget 2011. Bovengenoemde incidentele kosten bedragen in totaal 3 miljoen euro.

 
De ouderenzorg van Pasana sluit het jaar 2011, net zoals in 2010, af met een positief resultaat van bijna 1 miljoen. Dit werd behaald vanwege een stijging in de productie van 4 procent. De eerste maanden van 2012 laten eenzelfde stijgende tendens van de productie binnen de ouderenzorg zien. Het ziekenhuis hoopt eind juni de nieuwe operatiekamers operationeel te hebben, waardoor weer volop operaties in Dokkum plaats kunnen vinden. Daarnaast is De Sionsberg druk bezig het in januari vastgestelde zorgbeleidsplan te implementeren. Dan wordt ook de personeelsformatie aangepast aan het nieuwe portfolio, waarmee er een betere balans tussen inkomsten en uitgaven komt. “Al deze maatregelen moeten bijdragen aan een financieel gezonder ziekenhuis, maar de organisatie blijft kwetsbaar”, aldus Wagenaar. Hij hoopt dan ook dat de voorgenomen fusie met het ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten zo snel mogelijk wordt gerealiseerd. Op dit moment loopt de procedure bij de NMA en wanneer daarover positief wordt beslist kan de bestuurlijke fusie in gang worden gezet. “Hoe eerder hoe beter, want zaken moeten nu echt worden aangepakt”, vindt Wagenaar.
 
Een fusie met Nij Smellinghe betekent dat de kwetsbare positie van het ziekenhuis wordt verbeterd. En dan gaat het er niet alleen om dat de financiële lasten worden verlicht doordat er “samen” gebruik gemaakt kan worden van ondersteunende diensten zoals ICT, personeelszaken en financiële administraties. “Ook het delen van kennis en het mogelijk maken dat de specialisten aan de volumenormen kunnen voldoen nu en in de toekomst, zijn allemaal redenen om snel te willen fuseren”, besluit Wagenaar.
Bron: Zorggroep Pasana
Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *