Zorgen over voorstel kabinet beheerautoriteit Wadden

HARLINGEN – Ministers Van Nieuwenhuizen en Schouten hebben in een brief uitgelegd hoe zij de Beheerautoriteit Wadden willen vormgeven. ‘Een mooi begin, maar waar zijn de middelen?’ Dat is de reactie van diverse direct betrokken organisaties rond de Waddenzee. De beheerautoriteit lijkt te bestaan uit twee directeuren met een kleine staf, maar verder geen geld of bevoegdheden. ‘Dat wordt lastig, want hoe kun je sturen op verbetering van Werelderfgoed Waddenzee als je geen bevoegdheden hebt?’ aldus Lutz Jacobi, directeur van de Waddenvereniging. 

Er werd door vele sectoren ongeduldig uitgekeken naar het voorstel van het kabinet voor een beheerautoriteit. ‘Het is heel erg nodig dat het beheer van de Waddenzee beter georganiseerd wordt. We zien nu hoe vijf ministeries, ruim tien gemeenten en drie provincies onvermijdelijk langs elkaar heen werken,’ aldus Jacobi. 

In het regeerakkoord van oktober 2017 is afgesproken dat er een beheerautoriteit komt voor de Wadden. Dat is hard nodig, want de Rekenkamer stelde in 2013 al vast dat de vele verschillende beheerders van de Waddenzee de oorzaak zijn voor twee problemen: het uitblijven van natuurontwikkeling en de belemmeringen waar veel initiatiefnemers mee te maken krijgen als ze iets willen in het waddengebied. 

De brief van de ministers geeft aan dat het beleid voor het waddengebied beter gestructureerd wordt, zodat de beheerautoriteit één heldere opdracht krijgt. ‘Dat is heel belangrijk, maar dan moet je ook proberen de direct betrokkenen bij het waddengebied zo veel mogelijk mee te krijgen door ze aan tafel hebben,’ stelt Arjen Bosch van Waddenzeehavens. Het voorstel nu is dat stakeholders een apart overleg krijgen, maar dat zien we helemaal niet zitten. ‘Dat is weer een nieuwe sliert in de bestuurlijke spaghetti waar we nu juist zo’n last van hebben,’ meent Arjen Bosch.

Als over anderhalf jaar de Omgevingswet van kracht wordt, moet het beleid voor het wad ook in de instrumenten van deze wet vastgelegd worden. Gedacht werd dat hiervoor een Gebiedsagenda zou worden vastgesteld, die Rijk, provincies, gemeentes en waterschappen zouden overnemen in hun beleid. De brief van het kabinet zet dit op losse schroeven. Volgens de brief wordt de Gebiedsagenda ‘vertrekpunt voor beleid’ en ‘biedt handvatten’. Barbara Holierhoek van de Samenwerkende Waddenvisserij-organisaties maakt zich daar zorgen over: ‘Er is al jaren één beleid voor het hele waddengebied en dat moet wel zo blijven.’ 

De organisaties hopen dat Rijk en provincies, zoals ze in de brief beloven, de komende jaren zullen blijven investeren in de Wadden. ‘Voor beter beheer is extra capaciteit nodig voor handhaving en extra geld voor natuur- en recreatiebeheer,’ stelt Ernest Briët van Landschap Noord-Holland. De brief kondigt verschillende investeringen aan, maar nog niet op deze punten.

Direct betrokken organisaties Waddenzee zijn: 

  • De Coalitie Wadden Natuurlijk: Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging, Stichting WAD, Landschap Noord-Holland, It Fryske Gea en Het Groninger Landschap
  • Verbond Vaarrecreatie Waddenzee: Wadvaarders, Toerzeilers, Toeristische Kanobond, Koninklijk – Nederlands Watersportverbond, Koninklijk Nederlandse Toeristenbond, Vereniging Beroepschartervaart, Stichting Jachthavens Waddeneilanden
  • Waddenzeehavens
  • Samenwerkende Waddenvisserij-organisaties.

    Bron: Waddenvereniging
Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *