Zorgen over dyslexie op Ameland

BALLUM – Ameland zit hoog in de boom wat betreft dyslexie, woordblindheid en comorbiditeit, dyslexie in combinatie met een andere leerstoornis. Op het eiland zou 16% van de schoolgaande jeugd aan dyslexie leiden, gemiddeld 1 op de 6 kinderen. Dat is veel hoger dan het gemiddelde van het land. Volgens wetenschappelijk onderzoek is 3% tot 4% van alle Nederlanders woordblind. In de vele publicaties schommelen die cijfers trouwens tussen 1 tot 5 procent. Die verschillen zijn te wijten aan een verschillende uitleg van de definitie en oneigenlijk gebruik van de term dyslexie. 

Zachte kant van de gemeente

Tijdens de raadsvergadering van 25 april dienden de PvdA, Algemeen Belang Ameland en CDA gezamenlijk een initiatiefvoorstel in waarin ze pleiten voor de ontwikkeling van een zorgarrangement voor dyslexie therapie binnen het basis- en voortgezet onderwijs op Ameland. “De harde kant van de gemeente is vaak zichtbaar,” zegt Marieke van Schaijk (CDA), doelende op de zonnepanelen. “De gemeente kan ook de zachte kant zichtbaar laten zijn,” doelende op de zorg voor woordblinde kinderen waarbij de therapie door de gemeente wordt vergoed. Er is haast geboden, zegt Van Schaijk nog. "De behoefte om het snel te doen komt van de scholen." Het initiatiefvoorstel, waarin het college opdracht wordt gegeven om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om een zorgarrangement samen te stellen, werd unaniem door de raad aangenomen. De gemeenteraad krijgt voor 1 september de resultaten van dat onderzoek voor de neus. 

Professor Maassen

Prof. dr. Ben Maassen, hoogleraar Dyslexie een de RUG, is inmiddels bezig met een onderzoek op Ameland naar de oorzaken van het schrikbarend hoge aantal woordblinden op het eiland. De dyslexie komt overigens niet op alle scholen in gelijke mate voor. Op sommige Amelander scholen is het percentage beduidend lager dan die 16%, wat betekent dat op de overige scholen dat percentage hoger moet liggen om tot het gemiddelde van 1 op de 6 kinderen te komen.

Comorbiditeit

Dyslexie komt vaak voor in combinatie met ADHD, dyscalculia, motorische problemen, spraak-/ taalstoornissen, hoogbegaafdheid, laagbegaafdheid en ernstige gehoorproblemen. Als twee stoornissen gelijktijdig voorkomen, noemt men dit comorbiditeit. We leren lezen in groep 3 en ongeveer 10% van de leerlingen is op de leeftijd van 6 jaar wat betreft hun ontwikkeling nog niet helemaal 'klaar' voor het lezen en schrijven. Ruim de helft van deze kinderen gaat goed vooruit met extra hulp, voor de resterende 4% is specialistische hulp nodig.

Slimme mensen met dyslexie

Dyslexie hoeft niet te betekenen dat je geen kans maakt op een mooie toekomst. Veel slimme en bekende mensen in de wereldgeschiedenis hadden dyslexie. Albert Einstein en Leonardo Da Vinci bijvoorbeeld, maar ook Johan Sebastiaan Bach en John F. Kennedy. Dyslexie hoeft dus geen obstakel te zijn om slim en succesvol te zijn.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *