Zorgen na olievervuiling in Waddenzee

TEXEL – “Een gore troep, stinkend en bijtend”, zo kwalificeerde Pierre Bonnet van Ecomare de drab waaruit hij een stervende doodaars opdiepte. De olievervuiling in de haven van Oudeschild vormt een bedreiging voor het zeeleven en dat baart Ecomare dan ook grote zorgen. De Waddenzee is een kwetsbaar en belangrijk natuurgebied; niet voor niks is het tot Werelderfgoed verklaard.

Vogels die in het vervuilde water zwemmen of duiken, raken met de olie besmeurd. Hierdoor verliest hun verenkleed zijn waterdichtheid. De vogel kan dan niet meer goed drijven en het koude water kan tot op de huid komen, met onderkoeling als gevolg.

Ook vissen en ongewervelde zeedieren lopen risico. In de jachthaven van Oudeschild is veel hard oppervlak, zoals kades, steigers en pontons. Daarop leven bijvoorbeeld zeepokken, mosselen en zeeanemonen. In het water zwemmen harders, typische havenvissen. Voor al het leven in de haven vormt de olievervuiling een ramp.

Helaas is er ook olie de haven uitgestroomd, de Waddenzee op. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit in de Texelse havens en Waddenzee en voor de bestrijding van olieverontreiniging in het gebied. Inmiddels is de haven afgesloten om verdere uitstroom te voorkomen. Ecomare roept een ieder die een vogel met olie vindt op, deze niet met blote handen op te pakken. Gebruik een plastic zak of plastic handschoenen of neem contact op met Ecomare. Bij grote vogels zoals aalscholvers of jan van genten wordt het helemaal afgeraden ze op te pakken, vanwege het risico van verwonding. In de Vogelopvang van Ecomare worden vervuilde vogels professioneel gewassen en kunnen ze herstellen.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *