Zorgcoöperatie Ameland werft nu leden

HOLLUM – Zorgcoöperatie Ameland (ZcA) is nu zover dat het leden gaat werven. Vanavond en morgenavond worden er inloopavonden gehouden waar mensen hun vragen kunnen stellen en waar men zich ook al op kan geven voor 25 euro voor anderhalf jaar lidmaatschap. De inloopavond is 21 juni in Ome Jan van Hotel de Jong in Nes en op 22 juni in De Stelp in Hollum. Beide avonden beginnen om 19.30 uur. Men hoeft niet precies om die tijd aanwezig te zijn, het is een inloopavond. Inloop is tot ongeveer 22.00 uur.

Voorzitter ZcA

PA spreekt met Jacob de Groot (56) uit Leeuwarden, voorzitter van de ZcA. De Groot is van oorsprong verpleegkundige en werkzaam als centrummanager voor acht huisartsenpraktijken. Hij werkt één dag in de week als projectleider in de ouderenzorg.

Hij raakte in 2014 betrokken bij het initiatief op Ameland, na het faillissement van Pasana en bracht samen met Gerard Metz, Piet IJnsen, Frank Kiewiet en Suzanne Wouters-Kiewiet als Zorggroep Ameland een bod uit op de ouderenzorg en De Stelp.

Doel was om de 24uurszorg voor het eiland te behouden onder de noemer "Je blijft op Ameland tenzij….!" De gedachte achter het initiatief is dat er meer regie op het eiland moet zijn, dat de zorg niet over de hoofden van de Amelanders heen wordt geregeld.

Uit dit initiatief is de ZcA ontstaan, die overigens de bieding op De Stelp en de ouderenzorg op Ameland verloor van KwadrantGroep.

In oktober wordt er een nieuw bestuur gevormd met een raad van inspiratie.

Leden

De Groot loopt mee met de ZcA tot de coöperatie voldoende leden heeft en daarmee een volwaardige gesprekpartner is geworden. Dan zal hij zich als niet-Amelander terugtrekken en op de achtergrond beschikbaar blijven voor adviezen. Naast de werkgroep heeft ZcA nog niks, behalve dan een visie en missie op papier. Dat zal veranderen als het een lichaam met leden wordt. De ZcA streeft ernaar om nog dit jaar tweehonderd of meer leden te krijgen die de ZcA mandaat geven om voor de Amelanders te spreken.

Intentieverklaring

Daarnaast heeft KwadrantGroep een intentieverklaring getekend waarin staat dat ze tot samenwerken met ZcA bereid is. Ook met de gemeente is een afspraak gemaakt. Het sterke punt van ZcA is niet alleen dat het een burgerinitiatief is maar ook dat de mensen van de ZcA-werkgroep niet stil hebben gezeten, ook niet na het teleurstellende verlies van de bieding. Leden van de werkgroep van ZcA (Jacob de Groot, Gerard Metz, Tonnie Overdiep, Carla Plagge, Piet IJnsen, Elsiena Bruin, Angela Kiewiet, Tineke Kooiker ondersteund door twee adviseurs van het ministerie VWS Piet Gorter en Kornelis Afman) zijn in gesprek gegaan met het onderwijs, sociaal cultureel werk, horeca, VVV en Welzijn gebiedsteam van de gemeente om te kijken hoe er dwarsverbanden gelegd kunnen worden.

De Stelp nieuwe stijl

Enkele weken geleden sprak wethouder Linda van der Deen over “De Stelp nieuwe stijl”.

“De invulling lijkt op wat wij willen,” zegt De Groot. “Wij gaan nog verder, omdat we er ook nog een vakantiefunctie aan willen koppelen, eventueel met herstel van de keuken. Maar op zich ben ik niet ongelukkig met haar initiatief en ik ben dan ook heel benieuwd waar Kwadrant mee zal komen als het gaat om hun visie en de invulling van de 24uurszorg.”

Communicatie

Er lijken soms wat communicatiestorinkjes te zijn, waarbij Kwadrant zegt ZcA niet te kennen terwijl er een intentieverklaring is getekend. “Misschien communiceren ze intern niet geweldig of mag hoofd communicatie niks zeggen,” zegt De Groot voorzichtig.

“Zij (Kwadrant) zijn net als Linda (de wethouder) en de zorgverzekeraar niet gemakkelijk te benaderen. Wij hebben een prachtige oplossing voor hun waarbij zij vooral verantwoordelijk worden voor zorg en een ander oplossing voor het gebouw. Deze notitie hebben ze ook in hun bezit.” Er wordt nog verder nagedacht hoe de 24uurszorg ingevuld kan worden, bijvoorbeeld via een Huis van Zorg.

Gesprekspartner

Het lijkt er tot nu toe op dat de gemeente de ZcA nog niet als een serieuze gesprekspartner ziet. De Groot: “Ze gaan ons voor vol aanzien. Ze vinden het nu lastig ons te positioneren mede omdat wij anders naar de oplossingen kijken. Als wij namens Amelanders kunnen spreken wordt het voor ons gemakkelijker en ook moeilijker want ook wij moeten tonen waartoe wij in staat zijn. We hebben draagvlak, we hebben kennis.”

Amelander gezondheidspolis

Als de ZcA genoeg leden heeft gaat de coöperatie met De Friesland Zorgverzekeraar verder afspraken maken over het opzetten van de Amelander Gezondheidspolis. De eerste ideeën zijn met elkaar besproken en dat gesprek krijgt binnenkort haar vervolg. Misschien komt het zover dat een deel van het lidmaatschap verrekend kan worden in de polis. Verder wil de ZcA met de middenstand afspraken maken over kortingen op gezonde producten en activiteiten.

De Burgemeester Waldaschool werkt mee aan onderwijsmodule over welzijn en zorg en bekijkt hoe de leerlingen bij stageprojecten ingezet kunnen worden.

Gemeente en Gezondheidsloket

In ieder geval wordt er voor de zomer een afspraak gemaakt met de gemeente over de invulling van de samenwerking en hoe de partijen elkaar informeren. De ZcA betrekt hier de opmerkingen van de eilanders bij die gedaan zijn op de informatieavonden en die via de enquête naar voren zijn gekomen.

Er zou een gezondheidsloket kunnen komen waar je met alle vragen terecht kunt op het gebied van preventie, welzijn zorg en gezondheid.

Website

Op 21 juni is de website van de ZcA online gegaan. Hij is te vinden op http://www.zorgcooperatieameland.nl

Op de website komt een forum voor vraag en aanbod en verwijzingen naar bestaande vrijwilligersorganisaties en aanzetten voor het organiseren van koffie- en maaltijdsamenkomsten. Suggesties kunnen via de website worden gegeven.

Op de website kun je je ook aanmelden als lid.

De Stelp

En De Stelp? De Stelp staat er en het gebouw kan gebruikt worden. In de notitie met de visie en missie van de ZcA staat: “We kunnen met elkaar De Stelp kopen met crowdfunding onder de leden. Of het overnemen als het contract met KwadrantGroep afloopt.”

Inloopavonden

  • Inloopavond 21 juni in Ome Jan van Hotel de Jong in Nes: vanaf 19.30 uur
  • Inloopavond 22 juni in De Stelp in Hollum: vanaf 19.30 uur
Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *