Zorg blijft over voldoende opvang voor vluchtelingen

LEEUWARDEN – Alleen als werkelijk alle plannen die er nu zijn doorgaan, krijgt Fryslân voldoende locaties om 7500 vluchtelingen te kunnen opvangen. De Regietafel verwacht dat dit kan tegenvallen. Vandaar dat het overlegorgaan van de betrokken instanties de burgemeesters per brief heeft opgeroepen om voor voldoende opvang te blijven zorgen. Vooral op korte termijn is behoefte aan extra locaties, eventueel door paviljoens te plaatsen.

De brief is gebaseerd op de gesprekken die de Regietafel de afgelopen weken met clusters van gemeenten heeft gevoerd. Het gevraagde aantal van 7500 opvangplaatsen is in theorie haalbaar. Maar komt er ergens een kink in de kabel, dan zijn er weer nieuwe plannen nodig. Daarnaast wijst de Regietafel erop dat niet alle locaties op korte termijn beschikbaar zijn, terwijl er wel snel behoefte is aan meer opvangplekken.

Om hierin toch te voorzien, wil de Regietafel dat gemeenten snel nagaan of bestaande gebouwen op korte termijn te veranderen zijn in tijdelijke opvanglocaties. Ook wil het overlegorgaan weten of gemeenten grond beschikbaar kunnen stellen voor het plaatsen van paviljoens, om in het uiterste geval semipermanente crisisnoodopvang te realiseren.

De instroom van vluchtelingen kan door de Europese afspraken met Turkije teruglopen. Voorlopig verwacht de Regietafel dat dit geen invloed zal hebben op de 7500 plaatsen die al nodig waren. Het kan er wel voor zorgen dat dit aantal niet hoeft op te lopen.

De Regietafel bestaat uit Commissaris van de Koning John Jorritsma, burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden als voorzitter van de Veiligheidsregio, burgemeester Tjeerd van der Zwan als voorzitter van de Vereniging van Friese gemeenten, het COA en vier burgemeesters. De heer Jorritsma is als plaatsvervanger van de minister voorzitter van het overleg.

Het overlegorgaan maakt geen lijst met locaties bekend. De presentatie van elke nieuwe locatie is aan de verantwoordelijke gemeente.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *