Zonneparkbesluitvorming gaat niet soepel

BALLUM – De besluitvorming rond het zonnepark op het vliegveld op Ameland gaat minder soepel dan het Amelander college zich zou wensen. De meerderheid van de gemeenteraad verklaart geen bedenkingen te hebben tegen het project zonnepark Ameland, een stap in de procedure. De verklaring is nodig omdat de omgevingsvergunning in strijd is met de ter plaatse geldende beheersverordening Buitengebied. Het college moet een projectafwijkingsbesluit nemen en dat kan alleen als de raad een verklaring van geen bedenkingen geeft. Vijf van de elf raadsleden vinden echter dat er nog een tussenstapje in de besluitvorming moet worden gemaakt en daarom dienden de PvdA samen met Algemeen Belang Ameland (ABA)en VVD een amendement in om de verklaring van geen bedenkingen als ‘voorlopige verklaring’ te betitelen. Het gaat de drie indieners allemaal wat te snel en ze willen als raad definitief besluiten over het project dat voorziet in 10 hectare zonnepanelen op een deel van het vliegveld dat 15 hectare meet en dat niet overlaten aan het college. Het project is van zo’n omgang, dat er voor het definitieve besluit nog een ronde langs de gemeenteraad moet komen, meent Piet IJnsen van ABA, net als André Tuil van de VVD en Irma Marinus van de PvdA.

Voor het CDA en Ameland’82 hoefde het amendement niet. Die twee fracties samen hebben zes van de elf stemmen en daarmee werd het amendement weggestemd en de ‘verklaring van geen bedenkingen’ zoals die voorlag, aangenomen. “Wij durven die stap wel te nemen,” zegt Dirk Brouwer (A’82).

De drie fracties ABA, VVD en PvdA stemden tegen het besluit dat het college had voorbereid. Het speet demissionair wethouder Will Bakema dat de besluiten rond het zonnepark niet in unanimiteit kunnen worden genomen. “Het gaat om een belangrijk project voor Ameland.”

In de procedure zullen nog meer hobbels genomen moeten worden. De verwachting is dat er wel een paar bezwaren binnen zullen komen van gebruikers van het vliegveld, boeren, camping, Vogelwacht en omwonenden. Demissionair wethouder Nico Oud meldt alvast dat die bezwaren keurig zullen worden behandeld. “Er wordt recht gedaan aan het democratisch proces.”

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *