Zonnepark verre van onomstreden

BALLUM – Het zonnepark, dat staat geprojecteerd op het vliegveld bij Ballum, is verre van een onomstreden project en hoe groot wordt het park nu eigenlijk? Er werd gesproken van een oppervlakte van minder dan 8 hectare, dat werd 10, 14 en toen 15, daarna werd het met 2,4 verkleind tot 13,6 ha., dus was er ook een plan van 16 en nu 12,8 of 12,9. Wethouder Nico Oud weet het ook niet precies.

De verzameling zonnepanelen op het vliegveld moet Ameland als duurzaam eiland op de kaart zetten. De gemeente heeft er subsidie voor toegezegd gekregen en nu moeten de laatste stappen in de vergunningprocedure worden gezet. Het college vraagt aan de raad om definitief in te stemmen met de bouwvergunning en om af te zien van verdere bedenkingen tegen het project. Die verklaring is nodig, omdat het plan niet helemaal in het bestemmingsplan past. In de raadsvergadering van 25 augustus besluit de raad van Ameland over dit tussenstapje. Dan kan de gemeente verder met de voorbereidingen.

Tijdens de raadscommissievergadering van 18 augustus hielden de raadsleden hun kruid droog. Geschoten met bezwaren werd door 13 bezwaarmakers die hun zienswijzen opstuurden. Vijf van hen spraken tijdens de raadscommissievergadering in.

Johan Krol sprak namens de Natuurwerkgroep Ameland. Piet Standaard legde namens Sky-Dive Ameland de bezwaren uit, Pieter Groenendijk deed dat namens Zweefvliegclub Ameland, Yme Brijker sprak in namens de Vogelwachten van Ameland en tot slot schoof Anne de Jong namens LTO afdeling Ameland en namens hemzelf aan; De Jong is agrariër.

Krol noemt het zonnepark een grove aantasting van het waddenlandschap en het open gebied. Hij wil dat de gemeente een betere afweging maakt en brengt de expertise van de Natuurwerkgroep graag in bij dat proces. ‘Zoals dit zonnepark tot nu gepresenteerd wordt door de gemeente Ameland getuigt, wat ons betreft, van weinig zorgvuldigheid.’

Piet Standaard meent dat het park op het vliegveld in strijd is met eerder gemaakte afspraken. ‘Als we dit in 2011 geweten hadden dan hadden we ons wel twee keer bedacht het paracentrum over te nemen.’

Pieter Groenendijk van de zeefvliegclub vindt de zonnepalen een bedreiging voor de activiteiten op het vliegveld, die nu juist zo goed lopen. ‘Het vliegveld wacht al tien jaar op herziening van het bestemmingsplan. We wilden dat dit net zo voortvarend was aangepakt.’

Yme Brijker brengt de verstorende werking van het project op de broedvogels nog eens onder de aandacht. Anne de Jong stelt dat hij en de andere pachters van het vliegveld niet zonder de grond kunnen. Ze rijden er mest uit om te kunnen voldoen aan de mestwetgeving en ze oogsten gras voor veevoer. ‘We kunnen dat absoluut niet missen.’ De Jong en voor hem zijn vader, gebruikt het vliegveld al 55 jaar. ‘Het is een essentieel deel van het bedrijf.’

Ambtenaar Paul Kiewiet is in zijn uitleg duidelijk. Als de boeren niet goedschiks afstand doen van de grond, dan maar kwaadschiks. Vanwege het algemeen maatschappelijk belang van het zonnepark maakt een gerechtelijke procedure om ontbinding van de pachtcontracten grote kans, schat hij in.

Het zonnepark krijgt een vermogen van 6 MW en daarmee minimaal 20% van het elektriciteitsverbruik van het eiland opbrengen. Het Waddenfonds heeft € 2.653.445 subsidie toegezegd. De totale kosten van het project bedragen € 6.900.000. AEC investeert een miljoen en Provincie Fryslân geeft iets meer dan drie ton. Eneco participeert voor 1,3 miljoen in het project. De gemeente Ameland heeft zelf een krediet 2,6 miljoen beschikbaar gesteld.

lees hier over Duurzaam Ameland

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *