Zonnepark Ameland: de zandbulten groeien

HOLLUM – Plaats zonneparken op niet gebruikte industrieterreinen en oude vuilnisbelten en vooral niet in natuurgebieden of op landbouwgrond. Dat zeggen deskundigen over de zonnepanelenparken die als paddenstoelen uit de grond lijken te schieten. Door de lage zonnepanelenprijs en de grote kans op subsidie verrijzen er verschillende parken met zonnepanelen in Nederland. Ameland is daarbij allang niet meer de grootste en wordt links en rechts ingehaald door plannen voor parken die vele malen groter zijn. De panelen worden goedkoper en er is subsidie te halen.

Grootste van het land

De komende tijd komen er op 28 plekken in het land parken en die op Ameland is daar een van, maar met het predicaat ‘grootste van het land’ kan nauwelijks meer worden opgeschept. Ameland heeft zijn plan rond en van al die andere plannen moet je nog maar zien wat er van wordt uitgevoerd, wil burgemeester Albert de Hoop nog wel eens te berde brengen. Toch gaat ook het Amelander zonnepark op het vliegveld niet zonder slag of stoot.

Roosdunen

Enkele maanden geleden startte de gemeente voortvarend. De grond van de duinafgraving Roosdunen werd op het land aan de westkant van het vliegveld gestort. Die aarde is voor de dijkjes die het zonnepark aan het zicht moet onttrekken. Tientallen keren reden de vrachtwagens heen en weer en plots was het afgelopen met de rijbewegingen. Boeren maakten bezwaar en legden de werkzaamheden in februari 2015 stop. Zeven boeren hebben een pachtovereenkomst met de gemeente betreffende delen van het vliegveld. Zij hebben het gebruik van die grond. Zonder dat de gemeente volledige zeggenschap over het terrein had startten er al werkzaamheden. In het najaar van 2014 zagen de boeren plots dat de loonwerker rijplaten ging aanleggen en daarna begon het grondtransport. Pas nadat de boeren zich verontwaardigd bij de gemeente meldden startte overleg en werd er gekeken naar een schikking tussen boeren en gemeente. Van die schikking is inmiddels sprake en de werkzaamheden kunnen weer worden opgepakt.

Vuilstortplaatsen

Nederlandse gemeenten die plannen hebben voor een zonnepanelen park situeren dat doorgaans op grond waarmee ze in hun maag zitten. Bedrijventerreinen die niet tot ontwikkeling zijn gekomen en oude vuilstortplaatsen die niet voor iets anders gebruikt kunnen worden. Experts plaatsen kanttekeningen bij de ontwikkeling van parken op de grond. Vrijwel niemand heeft last van zonnepanelen op daken en het draagvlak voor zonne-energie is groot. Dat gaat veranderen als burgers grote velden vol zonnepanelen zien verschijnen, vertelt ondermeer Wim Sinke aan de NOS. In een dichtbevolkt land als Nederland valt het niet uit te leggen dat je lege daken en volle akkers hebt. Sinke is hoogleraar en expert zonne-energie bij Energieonderzoek Centrum Nederland in Petten.

Absurd

Het is eigenlijk absurd, zegt Amelander boer Anne de Jong, om dat Amelander landschap vol te zetten met een glasopstand. Ameland moet toeristen een landschap presenteren zoals ze dat elders niet meer tegenkomen: vrij van windmolens, industrie, hoogspanningsmasten en lichtbronnen. Een landschap waar je contact maakt met de herkomst van je voedsel, koeien en weidevogels in de wei.

Gemeente Ameland zegt dat er geen ander stuk grond beschikbaar is dat het vliegeveld. Intussen groeien de zandbulten rondom de start- en landingsbaan.

Subsidie

Zonnepark Ameland kost 6.633.612 euro. Uit het Waddenfonds komt 2.653.445 subsidie. Provincie Fryslân subsidieert met 331.681 euro, Eneco investeert 1.300.000 en AEC stopt een miljoen in het park. De gemeente stort 1.348.486 euro en staat garant voor 2.648.486 euro.

Johan Kiewiet (AEC) wijst op verandering van de cijfers en garantstelling

De drie partners in het zonnepark nemen elk voor een derde deel. Ze betalen elk 314.000 euro. De rest wordt geleend bij een bank en de rente wordt betaald uit de opbrengst van het park. De project BV (gemeente Ameland, Eneco en AEC) staan garant voor de lening niet de gemeente.

⇒ zie hier de hele reactie van Johan Kiewiet – Kijk bij 19 april 2015

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *