Zeewier haalt zware metalen uit water

LEEUWARDEN – De nieuwe filtermethode waarbij zeewier wordt gebruikt om zware metalen uit water te halen wordt doorontwikkeld. Vier bedrijven en een kennisinstelling gaan dit doen. Het college van Gedeputeerde Staten kent een bijdrage van €199.948,50aan het project toe. De subsidie is afkomstig uit het Regionaal Innovatie Programma ‘Fryslân Fernijt III’.

Werking

De methode draagt de naam CleanWater Adsorbens. Dit is gebaseerd op het principe waarbij een adsorbens, gemaakt van zeewier, zware metalen uit water aan zich bindt. Het zeewier wordt met zuur en/of base behandeld waardoor het meer metaal absorbeert. Deze methode is een goed alternatief voor de filtermethode met zand en bacteriën. Tijdens de behandelingen wordt een waardevol bijproduct gevormd dat plantengroei stimuleert. De gecombineerde productie van een metaaladsorbens en een plantengroeistimulator is een nieuw idee dat nog niet in laboratoria is onderzocht.

Bol.com

Partners

De bedrijven Feyecon, Algae Biotech CleanWater, Hortimare en Afmitech ontwikkelen deze filtermethode. De bedrijven werken samen met het Centre of Expertise Watertechnology in Leeuwarden.

Proefopstellingen

Het project heeft tot doel om de methode te testen in een aantal proefopstellingen. Eerst komt er een demonstratie-unit. Zo wordt de CleanWater Adsorbens en het bijproduct (plantengroeistimulator) op kleine schaal geproduceerd. Later komt er ook bij de rioolwaterzuiveringsinrichting van Leeuwarden een demonstratieopstelling. Op basis van de resultaten wordt er een grootschalige test in Spanje uitgevoerd.

Europese  Kaderrichtlijn Water

Dit project speelt in op de regelgeving van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Hierin staat beschreven dat de kwaliteit van het water moet verbeteren. In de KRW zijn onder andere nieuwe richtlijnen voor de concentraties van zware metalen opgesteld.

Subsidie

Naast de provincie Fryslân, dragen ook de Europese Unie, het ministerie van EL&I en Samenwerkingsverband Noord-Nederland bij aan het project. 

bron: Provincie Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *