Zeemanstroost

HOLLUM – Pieter Jan en Tineke Borsch zijn op zoek naar papieren over Zeemanstroost. Ze willen met de documentatie de maritieme geschiedenis van Ameland verrijken.

“In de 19e eeuw werden in diverse west- en Noord-Nederlandse havenplaatsen zogenaamde Zeemanscolleges opgericht,” beginnen Pieter Jan en Tineke hun uitleg.

“De voornaamste doelstelling daarvan was het vormen van een onderling pensioenfonds waaruit uitkeringen konden worden toegekend aan behoeftige zeelieden en hun eventuele weduwen en wezen. Een algemeen herkenningsteken van de deelnemers was een specifieke Collegevlag met daarin het nummer van de kapitein. In het Museum in Hollum zijn afbeeldingen van schepen waar de Collegevlag bvijvoorbeeld van het Amsterdamse College “Zeemanshoop” van de fokkenmast woei. In Friesland waren er Colleges in Harlingen (“Zeemansvoorzorg”) en Schiermonnikoog ( “De Herkenning”).

Diverse Amelanders waren lid van zo’n College, vooral van het Amsterdamse “Zeemanshoop”, omdat de meeste Amelander zeelieden naar die plaats trokken.

In 1878 werd ook op Ameland een Pensioenfonds opgericht, dat de naam kreeg van “Zeemanstroost”. Het was toegankelijk voor zeelieden uit alle rangen. Maar men voerde geen Collegevlag.

Het Reglement van dit College was bekend en ook uit wat losse informatie in bijvoorbeeld de Leeuwarder Courant was een oppervlakkig idee te vormen. Maar recent kwamen wat documenten boven water, o.a. uit “oude dozen” bij mevr. G. Borsch-Bakker uit Hollum en O. Straatsma uit Ballum.”

Tineke en Pieter Jan Borsch uit Hollum en Sikko Parma uit Hilversum hebben de beschikbare gegevens in een voorlopige rapportage samengevat. “Het zou best kunnen,” vervolgen ze hun verhaal, “dat nog meer informatie bij Amelanders in een hoekje verborgen ligt. Het College heeft immers relatief kort geleden bestaan en werd pas in 1923 opgeheven. Er moeten nog personen rondlopen waarvan vader of grootvader bij het College betrokken was en die misschien nog notulen, correspondentie, een lidmaatschapsbewijs, en dergelijke bezitten. Ook kunnen er herinneringen aan het College zijn overgedragen.”

De beide documentalisten roepen op om een in oude papieren te duiken en om vondsten die slaan op “Zeemanstroost” door te geven.

Dat kan via Museum Sorgdrager en via de mail naar Pieter Jan Borsch: museum.sorgdrager@home.nl

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *