Zeegrasherstel in de Waddenzee

HARLINGEN – Rijkswaterstaat en de Waddenvereniging willen het verdwenen zeegras in de Waddenzee terugbrengen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een bewezen zaaitechniek uit de Verenigde Staten. Vrijwilligers van de Waddenvereniging en experts van Rijkswaterstaat verzamelden afgelopen weekend meer dan 150 kilo zeegras rond het Duitse Waddeneiland Sylt. Vandaag zijn de zaaddragende stengels uitgezaaid op een gebied onder Schiermonnikoog. Morgen zijn de zaailocaties Balgzand (bij Den Helder) en Uithuizen aan de beurt. Zeegras vergroot de kinderkamerfunctie voor verschillende vissoorten van de Waddenzee.

Er wordt gebruik gemaakt van een techniek uit de Verenigde Staten. Bij deze methode wordt het zeegras niet per plant of zaadje gepoot, maar met drijvende zeegraszaadzakken. Het zaad rijpt in de zakken en zakt daarna vanzelf naar de bodem.

Hierdoor kan tegen geringe kosten een veel groter oppervlak worden bereikt. Dit lijkt een belangrijk succesfactor. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat een stabiel zeegrasveld een oppervlakte van minimaal 1 hectare moet hebben.

De locaties in de Nederlandse Waddenzee zijn in overleg met de Radboud Universiteit Nijmegen bepaald. Op iedere locatie worden de zakken bevestigd aan 180 verankerde drijvers. Deze drijvers blijven een maand in zee. Daarna worden ze door experts samen met vrijwilligers verwijderd. In de lente zal blijken hoe succesvol de zaaimethode is. Volgend jaar wordt dit project nogmaals uitgevoerd.

Voor 1930 stond een groot deel van de Waddenzee vol met zeegras. Door de afsluiting van de Zuiderzee en een ziekte is groot zeegras nu nagenoeg verdwenen uit de Nederlandse Waddenzee. Rijkswaterstaat en de Waddenvereniging willen het zeegras terugbrengen. Dit is een maatregel vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water. Rijkswaterstaat zorgt voor voldoende, schoon en gezond water. Niet alleen voor mensen, maar ook voor planten en dieren. Zeegras vergroot de kraamkamerfunctie van de Waddenzee, vissen kunnen hun eitjes leggen in het zeegras, jonge vis vindt er beschutting en het is een favoriete leefomgeving voor de zeenaald en het zeepaardje. Daarnaast werkt zeegras mogelijk als natuurlijke klimaatbuffer. Doordat het zand vasthoudt kan de wadbodem beter meegroeien met een stijgende zeespiegel.

Bron: Waddenvereniging

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *