Zandsuppleties Ameland afgerond

LEEUWARDEN – Rijkswaterstaat is klaar met het aanbrengen van zand op het strand en voor de kust van Ameland. Al met al is ongeveer 9 miljoen m3 zand vanuit zee naar het Waddeneiland gebracht. De werkzaamheden hebben bijna anderhalf jaar geduurd.

De werkzaamheden zijn in mei 2010 gestart bij Ameland –Midden. Daar is 5 miljoen m3 zand voor de kust aangebracht en 2 miljoen m3 op het strand. Op het strand van Ameland West tussen raai 1 en raai 4 is 2,5 miljoen m3zand gesuppleerd.

In de periode van mei 2010 tot medio september 2011 zijn sleephopperzuigers gedurende 380 dagen dag en nacht, zeven dagen in de week bezig geweest zand van de winlocatie naar Ameland te brengen en daar te lossen.

Om het zand bij de strandsuppleties over het strand te verdelen is 6 kilometer pijpleiding gebruikt. Deze pijpen worden de komende periode per vrachtwagen met de veerboot afgevoerd naar het vasteland.

Met zandsuppleties op het strand of op de vooroever onder water, bestrijdt Rijkswaterstaat op efficiënte wijze de structurele erosie van de kust. Zo wordt Nederland niet kleiner en stijgt de zeebodem mee met de rijzende zeespiegel. De omstandigheden op de suppletielocatie bepalen de keuze voor een strand- of vooroeversuppletie. Uitgangspunt is: waar het kan onder water, waar het moet op het strand. Kustbeheer is natuurlijk beheer omdat het aansluit bij de dynamiek van het zandige kustsysteem. Kustfuncties zoals veiligheid, waterwinning, recreatie, economie en natuur blijven hierdoor behouden.

Bron: RWS

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *