Zand voor de kust van Ameland

Om te zorgen dat we in Nederland droge voeten houden, onderhoudt Rijkswaterstaat de kust door regelmatig zand aan te brengen. Rijkswaterstaat heeft in overleg met onder andere kustgemeenten, kustprovincies en waterschappen zes nieuwe locaties vastgesteld waar zand wordt aangebracht om de veiligheid op de lange termijn te verhogen. Voor de Friese Waddeneilanden zijn dat Ameland Zuid-West en Vlieland Oost.

Onlangs heeft Rijkswaterstaat het Kustlijnzorgprogramma geactualiseerd. Daarmee is bekend geworden waar zand tot en met 2016 op de kust wordt aangebracht. Van 2012 tot 2016 brengt Rijkswaterstaat in totaal 48 miljoen m3 zand aan op en voor de Nederlandse kust. Met dit zand wordt de doorgaande erosie van de kust voorkomen. Ook draagt het eraan bij dat de kust kan meegroeien met de zeespiegelstijging.

Geplande suppleties Friese Waddeneilanden

Aan de zuidwestzijde van Ameland gaat Rijkswaterstaat een suppletie uitvoeren. Medio 2015-2016 zal daar voor het eerst zand worden aangebracht. Dit geeft extra bescherming aan de kust tegen erosie. De erosie wordt veroorzaakt door getijdengeul Borndiep. Deze geul wordt sinds jaren vijftig uit de kust gehouden door onderwater gelegen bestortingen van steen. Door lokale erosie hebben delen van de bestortingen onderhoud nodig. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de natuurlijke processen van de zandige kust wordt in het najaar van 2014 een kleine reparatie met steen uitgevoerd, die vervolgens wordt afgedekt met een slijtlaag van zand. Dit zand bespaart op onderhoud en geeft voeding aan de kust. De achterliggende dijk, duinen en natuurwaarden blijven daarmee goed beschermd.

lees hier het hele artikel

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *