Zand voor Ameland

DEN HAAG – Het Noordzeestrand van Ameland krijgt in het voorjaar van 2010 weer een lading zand opgespoten. Midden Ameland krijgt een vooroever suppletie en tussen paal 11 en 20 wordt het strand opgespoten. Op Ameland west wordt bij paal 2 het strand verhoogd.

Het suppletieprogramma voor 2010, waarmee Rijkswaterstaat de kust op peil houdt door zand aan te brengen, is onlangs door de staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat vastgesteld. Het onderhoudsprogramma voor de Noordzeekust bestaat uit vier suppleties op het strand en twee suppleties op de vooroever, onder water.

De totale hoeveelheid zand bedraagt ruim 13 miljoen m3, waarvan circa 5,3 miljoen m3 op het strand wordt aangebracht en ongeveer 8 miljoen m3 onder water. De vooroeversuppleties zijn bij Ameland Midden en bij Bergen-Egmond en de strandsuppleties bij Ameland West en Midden, Egmond en Bergen. Rijkswaterstaat start met de realisatie van de suppletiewerkzaamheden in het voorjaar van 2010.

Het suppletieprogramma komt tot stand, in overleg tussen belanghebbenden in de kustzone, verenigd in het Provinciaal Overlegorganen Kust (POKs). De POKs bestaan onder andere uit de provincie, waterschappen, kustgemeenten en Rijkswaterstaat. Zij adviseren de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over het jaarlijkse suppletieprogramma. De staatssecretaris stelt vervolgens dit programma vast op basis van de Wet op de Waterkering (Wwk). Rijkswaterstaat voert de suppleties namens het ministerie van Verkeer en Waterstaat uit.

Bij het bepalen van het type zandsuppletie, op de vooroever of op het strand, gaat Rijkswaterstaat uit van het principe ‘waar het kan onder water, waar het moet op het strand’. Het aanbrengen van zand is een efficiënte methode die aansluit op de natuurlijke dynamiek van het zandige kustsysteem. Zo wordt Nederland niet kleiner en stijgt de zeebodem en de waterkering mee met de zeespiegel. Daarnaast kunnen de duinen blijven functioneren als primaire waterkering. Kustfuncties en -waarden zoals veiligheid, waterwinning, recreatie, economie en natuur blijven hierdoor behouden.

Het suppletieprogramma ligt vanaf 17 september 2009 zes weken lang ter inzage op diverse locaties van Rijkswaterstaat. Binnen deze termijn kan tegen dit besluit beroep worden ingediend.
Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat

>>>lees hier het Besluit suppletieprogramma 2010

© Persbureau Ameland 2009, op dit artikel rust copyright.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *