Woningmarkt Friese Waddeneilanden op slot

LEEUWADEN – Het vinden van een geschikte woning op één van de Friese Waddeneilanden is lastig. “De woningmarkt zit op slot voor enkele doelgroepen. Dit maakt het moeilijk om jongeren voor de eilanden te behouden en nieuwe werknemers woonruimte te bieden”, aldus gedeputeerde Klaas Kielstra. Een gezamenlijke aanpak van overheden, marktpartijen en zorgsector moet de doorstroming op de woningmarkt op gang brengen. Dit blijkt uit onderzoek dat door de eilander gemeenten en provincie is uitgevoerd naar de beschikbaarheid van woonruimte op de Friese Waddeneilanden. 

De Friese Waddeneilanden hebben een bijzondere woningmarkt. Deze markt wijkt sterk af van de rest van de provincie en toont meer vergelijkingen met de Randstad. De prijzen van de koopwoningen liggen ver boven het provinciale gemiddelde, zo blijkt uit het onderzoek. Woningen zijn onbetaalbaar voor starters en jonge gezinnen met een gemiddeld inkomen. Tegelijkertijd is de doorstroming op de huurmarkt gering. Mensen blijven lang in hun huurwoning, ook al is hun inkomen hiervoor te hoog. Zij kunnen domweg niet doorstromen naar een particuliere huurwoning of een koopwoning, omdat die niet beschikbaar zijn. Het tekort aan woonruimte voor enkele belangrijke doelgroepen op de eilanden is dan ook de belangrijkste conclusie uit het onderzoek.

Doorstroming woningmarkt op gang brengen

De vraag en het aanbod op de eilander woningmarkt is onderzocht door adviesbureau KAW in opdracht van Streekwerk Waddeneilanden. Marktpartijen (woningbouwbedrijven, banken en makelaars), zorgsector en overheden zijn nauw bij het onderzoek betrokken. Gedeputeerde Klaas Kielstra: “Met een gezamenlijke aanpak kunnen we de doorstroming op de woningmarkt op gang brengen”, zo blijkt uit het rapport. “Er gebeurt pas iets als alle partijen met elkaar in beweging komen en gezamenlijk stappen zetten.” De onderzoekers beschrijven de beweging als een spel van radertjes, die niet afzonderlijk van elkaar kunnen bewegen. De gemeenten hebben hierin de regie. De provincie wil de eilander gemeenten hierin meer ruimte geven door in elk geval op korte termijn enige woningbouwruimte toe te staan.

Streekwerk Waddeneilanden

Streekwerk Waddeneilanden is een samenwerkingsverband van de gemeenten Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân. Vanuit de streekagenda wordt gewerkt aan het gezamenlijk verbeteren en behouden van de leefbaarheid op de Friese eilanden.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *