Witte rook uit Ballum: coalitieakkoord

BALLUM – Ameland heeft een nieuwe coalitie. Ameland’82, CDA en VVD hebben op de avond van woensdag 11 juni 2014 een akkoord bereikt over het vormen van een coalitie voor de komende raadsperiode. De partijen hebben de afgelopen weken onderhandeld en op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over een coalitieprogramma. Daarmee is na een langdurig en intensief informatieproces een brede coalitie tussen Ameland’82, CDA en VVD tot stand gekomen.

Vernieuwing Amelander politieke structuur

De drie coalitiepartijen kiezen voor een proces van vernieuwing in de Amelander politieke structuur. Speerpunten zijn onder andere het tot stand brengen van een andere, transparante bestuurscultuur, het meer betrekken van de jongeren bij het politieke proces, het vernieuwen van het toekomstbeeld van Ameland, het verbeteren van de relatie tussen college en raad en het bevorderen van een proactieve houding van college- en raadsleden.

Periode 2014-2018

In de periode 2014-2018 zijn veel ontwikkelingen te verwachten die een grote impact hebben op onze samenleving, zoals de effecten van de decentralisaties van het sociale domein, de (na)effecten van de economische crisis en de behoefte aan bestuurlijk vernieuwing in relatie tot inwonersparticipatie. Het uitgangspunt voor de coalitiepartijen is dat Ameland een zelfstandige en volwaardige gemeente is en kan blijven.

De coalitiepartijen hebben de wens om de volgende plannen en projecten in de komende raadsperiode te realiseren, mits de financiële middelen beschikbaar worden gesteld:

  • Aanleg Zonnepark Ameland
  • Upgrading van de jachthaven in Nes
  • Vervangende verpleegzorgcentrum Hollum
  • Wellnesscentrum Nes
  • Uitbreiding golfbaan Hollum naar een 18-holes baan
  • Gefaseerde reconstructie Verbindingsweg Hollum-Buren
  • Reconstructie dorp Nes
  • Aanleg van vrij liggend fietspad Buren-Kooiplaats

Drie wethouders

Een coalitie van drie partijen is aanleiding om te kiezen voor drie wethouders. De wethouders die de drie coalitiepartijen voordragen voor benoeming zijn voor Ameland’82 Will Bakema, voor het CDA Nico Oud en voor de VVD is dit door de partij nog nader in te vullen. Naar verwachting worden de wethouders in de raadsvergadering van maandag 30 juni 2014 benoemd.

Bron: Gemeente Ameland

Dossier Gemeenteraadsverkiezingen 2014

lees hier over Gemeente Ameland

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *