Windenergie in waddengebied in samenhang

HARLINGEN – Leden van de Waddenvereniging willen dat er één plan komt voor alle windmolens in het waddengebied. Om de weidsheid en natuurwaarden van het gebied te behouden, is het noodzakelijk om de verschillende plannen in samenhang te beoordelen.

Windenergie is een lastig dilemma voor de Waddenvereniging. De overstap naar duurzame energie, waaronder windenergie is belangrijk. Daarnaast staat de vereniging voor de waarden van het gebied, daar past windenergie niet altijd bij. De afgelopen maanden is de Waddenvereniging de discussie met haar leden aangegaan over dit onderwerp. Tijdens een speciale ledenvergadering is de discussie afgesloten met het bepalen van een nieuw standpunt voor de vereniging over windenergie in het waddengebied.

De belangrijkste conclusie van de leden op de vergadering was dat er een overkoepelend plan moet komen voor windenergie in het gebied. Op dit moment bepalen de drie waddenprovincies los van elkaar waar windmolens komen. Er is nauwelijks regie op het totaalbeeld. De afgelopen tien jaar is de openheid van het waddenlandschap gehalveerd, zo berekende het Compendium voor de Leefomgeving. Een groot deel van de leden van de Waddenvereniging maakt zich zorgen over de ruimtelijke impact van windmolens. Een integrale afweging voor de opwekking van windenergie in het waddengebied is daarom een vereiste. Daarbij stemt de Waddenvereniging ook nauw af met de andere natuur- en milieuorganisaties in Nederland.

Tijdens de vergadering werd er in een ontspannen sfeer gediscussieerd over de richting die de Waddenvereniging de komende jaren in moet slaan. Uiteindelijk werd het nieuwe standpunt van de vereniging op één stem na unaniem aangenomen. Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging: "Ik ben er zo trots op dat we het als vereniging eens konden worden over een standpunt bij zo'n moeilijk dilemma. De komende jaren gaan we er werk van maken".

Bron: Waddenvereniging

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *