Wierum start actie voor behoud kwelder

WIERUM – Een groep inwoners van Wierum in de gemeente Noardeast-Fryslân is een veelomvattende actie gestart om de buitendijkse kwelder voor verder verval te behoeden. Officiële aftrap daartoe wordt genomen met de start van een petitie op zaterdag 11 juni om 12.00 uur bij het plaatselijke eetcafé De Kalkman.

Kwelder Wierum

De kwelder bij Wierum is een uniek stukje landschap. Dorpelingen, vogelaars, wandelaars en wandlopers genieten hier volop van rust, beleving en de weidsheid van de schitterende Waddennatuur. Deze unieke ervaring staat echter behoorlijk onder druk. Al jarenlang vallen stukken land van de onbeschermde kwelder ten prooi aan de golfslag van de Waddenzee, doordat de rijsdam en de oude pier bijna vergaan zijn, waardoor de kracht van de zee op de kwelder weer toeneemt. De kwelder is vooral de laatste tijd flink beschadigd.

De Kromme Horne

Om de kwelder nu voor verder verval te behoeden is de werkgroep De Kromme Horne opgestart om de bijna vergane rijsdam en de oude pier (De Kromme Horne) te herstellen. De werkgroep werkt bovendien samen met culturele ontwikkelorganisatie Sense of Place. Deze organisatie beheert verschillende kunstprojecten om de regio langs de Waddenkust nieuwe vitaliteit te geven.

Rijsdam en pier

De werkgroep De Kromme Horne heeft als eerste ambitie om de oude, grotendeels vergane rijsdam te laten vervangen. Deze rijsdam, die over 1.100 meter langs de kwelder ligt, speelt een cruciale rol om landafkalving verder te voorkomen.

In tweede instantie zal deze rijsdam worden aangevuld met een begaanbare pier waarop natuurgenieters het Wad kunnen ervaren. Deze pier is in samenwerking Sense of Place vormgegeven. De pier De Kromme Horne moet door het ontwerp een uitgelezen plek worden om het Wad te ervaren.

De werkgroep zet verschillende middelen in, waaronder de website reddekwelder.nl en de start van een petitie om overheden en andere betrokken te wijzen op het behoud van de kwelder.

Startschot

De medewerking van veel partijen is nodig, waaronder: het Wetterskip Fryslân, de Provincie Fryslân, Rijkswaterstaat en de gemeente Noardeast-Fryslân. Dit vraagt om regelmatig contact met deze organisaties. Het startschot voor de petitie op zaterdag 11 juni om 12.00 uur is de eerste aanzet daartoe. Na 1 oktober wordt deze petitie aangeboden aan de provincie Fryslân.

→ De bijbehorende website reddekwelder.nl informeert over de staat van de kwelder.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *