Wiebes moet gasboringen Wadden afbouwen

HARLINGEN – De vijf Waddeneilanden willen dat minister Eric Wiebes de gasboringen in de Waddenzee afbouwt. Dat laten ze hem in een brief weten. Het beleid van Wiebes gaat uit van gestage afbouw van de kleine velden, waarbij gas gewonnen wordt zolang gas nog nodig is. In de praktijk betekent dit opschroeven van de exploratie van kleine velden om in Groningen minder gas te hoeven winnen. Bestuurders van de Waddeneilanden, waaronder de vijf burgemeesters, vrezen dat dit betekent dat de druk op de gaswinning onder de Waddenzee en Noordzee zal toenemen en dat vinden ze, op z'n zachts gezegd, geen goed plan. De gasboringen in en rondom het Waddengebied moeten juist stoppen en niet worden opgevoerd, menen ze.

Bij veel inwoners en bezoekers van de Waddeneilanden leven grote zorgen over diverse industriële ontwikkelingen in de directe omgeving van de Waddeneilanden, stellen de eilandbestuurders. De combinatie van de Waddenzee, het Waddenlandschap, de natuurlijke dynamische processen en het toerisme is de kern van het bestaan van de eilandgemeenschappen.

“Toch worden de eilanden en het Waddengebied door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in de tijd meerdere malen geconfronteerd met initiatieven die afbreuk doen aan die inspanningen en doelen die nagestreefd worden. De gemeentebesturen van de eilanden begrijpen in deze de visie van het Ministerie dan ook niet. Met de voorgenomen industriële activiteiten wordt telkens weer een stuk van de unieke kenmerken van het Waddengebied en de Waddenzee als Werelderfgoed bedreigd,” schrijven ze in een brief aan de minister.

De rust en ruimte van De Waddeneilanden, de status van Werelderfgoed Waddenzee, Natura 2000-gebied en de Nationale Parken Texel en Schiermonnikoog is onverenigbaar met gasboringen, inclusief boorplatforms op korte afstand van de Waddeneilanden, stellen De Waddeneilanden. Ze maken zich daarnaast zorgen om de neveneffecten van het winnen van gas, waaronder het ontstaan van schade door bodemdaling.

De Waddeneilanden menen dat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat keuzes moet maken die in het belang van de toekomst van het Waddengebied zijn. Als Samenwerkingsverband De Waddeneilanden willen zij nadrukkelijk het signaal afgeven aan de minister dat de gaswinning in en rondom het Waddengebied niet opgevoerd moet worden maar juist afgebouwd.

De brief is 18 juni 2018 naar de minister, de Tweede Kamer, en de provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland verstuurd.

lees hier diverse artikelen over aardgaswinning en bodemdaling

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *