Wie wordt dorpscorrespondent

JOURE – Stichting Fryslâns Ferline en Tresoar werken samen aan een netwerk van dorps- en stadscorrespondenten. 

Stichting Fryslâns Ferline beheert een aantal websites die zich bezig houden met erfgoedinformatie zoals FrieslandWonderland en Canons van de Friese dorpen en steden. Alle Friese dorpen en steden spelen een centrale rol op deze erfgoedplatforms. Regelmatig ontvangt de stichting vragen vanuit het publiek over de Friese dorpen en steden. Deze vragen gaan over allerlei onderwerpen zoals voormalige inwoners, historische gebeurtenissen of gebouwen waarvan het adres of de locatie niet meer kan worden achterhaald. 

De stichting wil deze vragen graag volautomatisch doorspelen naar contactpersonen in de Friese dorpen en steden. Daarom wil de stichting een provinciebreed netwerk van dorps- en stadscorrespondenten opbouwen. Om deze reden is de stichting Fryslâns Ferline op zoek naar mensen die goed op de hoogte zijn van het reilen en zeilen van het eigen dorp in het heden en in het verleden en die willen optreden als vrijwillige dorps- en stadscorrespondenten. 

Het netwerk krijgt een vliegende start omdat de stichting voor een groot deel van de Friese dorpen al contacten onderhoudt met geïnteresseerden en historische verenigingen. Desondanks wordt iedereen die ruime kennis heeft van de lokale historie van het eigen dorp of de eigen stad uitgenodigd om zich ook aan te melden als dorps- of stadscorrespondent. 

Correspondenten krijgen een persoonlijke inlogcode voor een speciaal daarvoor gemaakt beheersysteem. Zij worden automatisch op de hoogte gebracht als er een vraag betreffende het eigen dorp of de eigen stad op het platform ontvangen is. Binnen het beheersysteem kunnen zij reageren op binnengekomen vragen, eventueel in samenspraak met andere lokale correspondenten. 

Tresoar in Leeuwarden ondersteunt de opbouw van dit netwerk van harte. Ook voor Tresoar voorziet het beoogde netwerk van dorps- en stadscorrespondenten in een concrete behoefte en kan het een belangrijke rol gaan spelen in de informatievoorziening rond erfgoedinformatie. Zo wil Tresoar de correspondenten vragen een bijdrage te leveren aan het project archivering van het Friese webdomein, dat Tresoar in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek uitvoert. Tot 1 juli worden zoveel mogelijk alle webadressen van bedrijven en verenigingen in de Friese dorpen en steden verzameld voor onderzoeksdoeleinden. 

Wilt u ook deel uitmaken van het nieuwe netwerk van dorpscorrespondenten dan kunt u zich nu al aanmelden via de website www.frieslandwonderland.nl.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *