Wie de schoen past

BALLUM – Voor de raadsperiode 2014-2018 zijn in de raadsvergadering van maandag 30 juni in het gemeentehuis in Ballum de drie nieuwe wethouders beëdigd. Het werd geen beëdiging met gouden randje: de gezichten stonden strak en de konen waren rood van de spanning. Will Bakema (Ameland’82) en Nico Oud (CDA) legden samen met Linda van der Deen (VVD) de eed af. Oud vervult zijn wethouderstaken in de tijd van 0,9 fte, Bakema 0,7 fte en Van der Deen 0,45 fte.

Dirk Brouwer (A’82), Jeroen de Jong (CDA) en André Tuil (VVD) kregen voorafgaand aan de beëdiging de gelegenheid hun coalitieverklaringen voor te lezen. Brouwer riep daarbij op alle negatieve berichten in de pers te negeren èn hij gaf en passant burgemeester Albert de Hoop een pluim. Content, zegt de fractievoorzitter van A’82, is hij met De Hoop.

De Jong memoreert de voortijdige keuze van CDA die naar buiten kwam via het advies van informateur Bert Swart. Het CDA sloot bij voorbaat ABA uit. “Niet tactisch en een les voor de volgende keer.” Ook zei hij: “We moeten stoppen met moddergooien.”

André Tuil (VVD) sprak zijn blijheid uit over het coalitieakkoord tussen A’82, CDA en zijn partij. Dat heeft diverse liberale aanknopingspunten. Ook noemde hij dat er specialisten op de juiste plaats zitten.

Vervolgens gaven Piet IJnsen (ABA) en Irma Marinus (PvdA) hun toelichting op de formatie en reageerden de ander fracties.

Tijdens het formatieproces was maar één ding belangrijk, analyseert IJnsen: “Hoe houden we Oud voor 0,9 fte op het pluche.” In het aan de zijlijn houden van ABA bevroedt hij de hand van de burgemeester. “Bedankt voorzitter, voor dit integere handelen. We leren u steeds beter kennen. Er hebben twee personen de regie gevoerd: de burgemeester en Bakema.”

Irma Marinus noemde het driehoofdige wethouderschap “het betere knip- en jatwerk.” Het kwam uit de koker van de PvdA, maar werd nog in het stadium van de verkiezingsdebatten weggewuifd. Marinus eindigde haar verklaring met de woorden: “Zolang mensen wantrouwen van binnen hebben, zal er wantrouwen van buiten zijn,” om er aan toe te voegen: “Wie de schoen past trekke hem aan.”

Ameland’82 heeft haar best gedaan het zo zuiver als mogelijk te spelen, verklaart Rudolf Teuben. Zijn partij staat open voor zaken die Amelanders goed doen, wil hij nog gezegd hebben. Will Bakema wil er ook nog iets over kwijt. Afgelopen tijd is er veel in het nieuws verschenen en hij heeft één keer de media gezocht. “Ik hoef niet alle bagger over me heen te laten storten.” De coalitievorming is mede op basis van de stemmingen tegen het college in de afgelopen acht jaar gedaan, erkent de wethouder.

De burgemeester en onafhankelijke voorzitter sluit de verklaringenronde af met de woorden: “Ik sluit af als man die wel bagger over zich uitgestrooid krijgt en die níet kan reageren. Hij die met modder gooit krijgt vieze handen.”

Een kleine commissie uit de raad, onder voorzitterschap van Jan Wijnberg (ABA), onderzocht daarna de geloofsbrieven van de drie wethouders. Betreffende Linda van der Deen ontbrak er een verklaring omtrent goed gedrag en betreffende Bakema werd duidelijk dat de compromitterende brief van Bert Cordes uiteindelijk niet in het integriteitonderzoek was meegenomen. Op basis van de aanwezige informatie kon de commissie niet anders dan verklaren dat de drie wethouders in aanmerking kwamen voor benoeming.

Daarna kon er gestemd worden voor drie wethouders voor de gemeente Ameland en kwam de verdeeldheid nogmaals naar voren. Elk raadslid kon drie namen op een briefje zetten. Van de drie keer 11 stemmen gingen er 8 naar Bakema, 8 naar Oud en 7 naar Van der Deen. Er werden drie blanco briefjes ingeleverd een 1 briefje met slechts twee namen.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *