Wetterskipsauto’s in 2023 fossielvrij

LEEUWARDEN – In 2023 moeten alle Wetterskips-auto's op duurzame energie rijden. Dit heeft het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân besloten. De komende vijf jaar worden alle bedrijfsauto’s vervangen door auto's die elektrisch rijden of op biogas. In totaal verwacht Wetterskip Fryslân hiermee over vijf jaar ongeveer 700 ton aan CO2 minder uit te stoten.

 

Terugdringen van CO2

Wetterskip Fryslân wil de CO2 uitstoot terugdringen omdat CO2 een belangrijke oorzaak is van klimaatverandering. Hierdoor krijgen we vaker te maken met hoosbuien of juist perioden van droogte. Naast verduurzamen van het wagenpark neemt Wetterskip Fryslân diverse andere maatregelen. Zo bouwt het waterschap een installatie om biogas te produceren uit slib dat overblijft na het zuiveren van afvalwater in de rioolwaterzuiveringen. Ook heeft het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân het Algemeen Bestuur (AB) voorgesteld om een groot aantal zonnepanelen op zuiveringen en andere waterschapsgebouwen te plaatsen. Het AB besluit hierover op dinsdag 10 juli over

 

Bedrijfswagens in de buitendienst

Wetterskip Fryslân heeft rond de 180 bedrijfswagens in gebruik voor medewerkers die gemalen, dijken, oevers en kaden beheren en onderhouden en de waterkwaliteit bewaken in heel Fryslân en een deel van het Groninger westerkwartier. Deze werkzaamheden vinden voor het grootste deel plaats in het buitengebied. Dagelijks bestuurslid en portefeuillehouder duurzaamheid Egbert Berenst is daarom blij met het besluit. “Wij werken veel met buitendiensten om ons waterklimaatbeheer zo goed mogelijk uit te voeren. Daar is veel vervoer voor nodig en op deze manier maken we dat zo duurzaam mogelijk.”

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *