Wetterskip maalt wegens wateroverlast

LEEUWARDEN – Wetterskip Fryslân is sinds donderdagavond 30 augustus, actief aan het malen in Noordwest Fryslân om de grote hoeveelheden neerslag die is gevallen te verwerken. In het gebied ten noord oosten van Harlingen tot aan Nieuwe Bildtzijl is donderdagavond gemiddeld 70 mm neerslag gevallen, en plaatselijk meer dan 100 mm. In laaggelegen gebieden heeft dit op sommige plekken geleid tot een stijging van het waterpeil van ruim één meter.

Wetterskip Fryslân heeft diverse maatregelen getroffen om het water af te voeren. De gemalen bij Roptazijl en Zwarte Haan draaien op volle kracht en pompen water op de Waddenzee. Alle poldergemalen zijn in werking en ook de inlaten worden benut om water
af te voeren naar de boezemvaarten. Daarnaast zijn tijdelijke extra pompen (noodbemaling) geplaatst. Doel van alle maatregelen is het waterpeil zo snel mogelijk te verlagen, met name om schade te voorkomen aan landbouwgewassen. Het waterpeil isinmiddels gestabiliseerd.

 
Waterafvoer
VPVAHet waterpeil van de Friese boezem is gestegen van -0,52 NAP naar -0,46 NAP. Vanuit de polders wordt het water naar de Friese boezem gepompt. Vanuit hier wordt het water via Dokkumer Nieuwe Zijlen en Zoutkamp geloosd op het Lauwersmeer. Bij eb
vanmiddag vanaf 16.30 uur kan er ook weer op zee gespuid worden via de sluis bij Harlingen.

Verwachtingen
Door het spuien op zee bij Harlingen daalt het peil in het Van Harinxmakanaal (boezemwater). Vervolgens kan vanuit de laaggelegen gebieden extra water naar de boezem worden afgevoerd. Wetterskip Fryslan verwacht daarom dat pas na 16.30 uur de daling van het peil in de lager gelegen gebieden inzet. Verder zijn de weersverwachtingen gunstig. Voor de komende dagen wordt droog weer verwacht.
 
Linnenkast
Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *