Wetterskip installeert nieuw dagelijks bestuur 

LEEUWARDEN – Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân bespreekt in de bestuursvergadering van dinsdag 7 mei 2019 het coalitieakkoord ‘Gewenst peil’ van CDA, Geborgde zetels ongebouwd, Geborgde zetels bedrijven, VVD, Lagere Lasten Burger en ChristenUnie. Ook vindt in deze vergadering de installatie plaats van de leden van het nieuwe dagelijks bestuur. De vergadering begint om 19.00 uur in het waterschapskantoor in Leeuwarden. 

De opgaven van Wetterskip Fryslân worden steeds complexer. Klimaatverandering, nieuwe wettelijke normen en de bescherming van natuurwaarden vragen om andere oplossingen. De omgeving vraagt een meer gerichte inzet en maatwerk. Het nieuwe bestuur wil de samenwerking met belanghebbenden vergroten. Dit biedt kansen voor het werk-met-werk maken en vormen van zelfbeheer. De kerntaken van het waterschap (water tegenhouden, schoonmaken en op peil houden) staan hierbij centraal. 

Toename investeringen en kosten 

Weersextremen nemen steeds meer toe als gevolg van de klimaatverandering. Het garanderen van droge voeten in natte perioden en voldoende water in droogteperioden wordt een grotere en duurdere uitdaging. Om Fryslân en een deel van het Groninger Westerkwartier ook in de toekomst veilig en leefbaar te houden zijn grote investeringen in het waterbeheer noodzakelijk. 

Eenmalige forse verhoging belastingtarief noodzakelijk 

Met de huidige begroting en belastinginkomsten is de uitvoering van de noodzakelijke investeringen niet meer haalbaar. Ondanks de bezuinigingen en efficiencyslagen die het waterschap de afgelopen jaren heeft doorgevoerd en de komende jaren blijft doorzetten, is een eenmalige forse verhoging van het belastingtarief in 2020 onontkoombaar. Het nieuwe bestuur zet alles op alles om de kosten laag te houden en verdere stijging van de tarieven te beperken. 

Installatie nieuw dagelijks bestuur 

Na de bespreking van het coalitieakkoord wordt het nieuwe dagelijks bestuur tijdens de vergadering van 7 mei officieel geïnstalleerd. De coalitiepartijen hebben de volgende kandidaten voorgedragen: Bé de Winter uit Sintjohannesga (namens CDA en ChristenUnie), Jan van Weperen uit Oosterwolde (namens Geborgde zetels ongebouwd en VVD), Otto van der Galiën uit Leeuwarden (namens Lagere Lasten Burger) en Annet van der Hoek uit Franeker (namens Geborgde zetels bedrijven). 

Dossier Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen 2019

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *