Wetterskip houdt najaarsschouw

LEEUWARDEN – Wetterskip Fryslân start maandag 3 november met de najaarsschouw. Hierbij kijken medewerkers van Wetterskip Fryslân of de sloten en duikers schoon zijn, zodat het water in de herfst- en wintermaanden goed kan doorstromen. Met ingang van dit jaar controleert Wetterskip Fryslân voortaan om het jaar in de helft van het beheergebied of de sloten voldoende schoon zijn.

Uit de schouw van de afgelopen jaren blijkt dat slooteigenaren over het algemeen goed aan hun onderhoudsplicht voldoen. Door om het jaar een deel van het gebied te schouwen, wil het waterschap kosten besparen en een groter beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van grondeigenaren. Het gaat om een proefproject. Het waterschap kijkt de komende twee jaar of het watersysteem ook met minder schouwen goed blijft functioneren.

Bij de schouw gaan medewerkers van het waterschap het veld in of maken gebruik van helikopters om alle schouwwateren te controleren. Dit zijn sloten die belangrijk zijn voor de afwatering, met name voor achterliggende percelen. Sloten met veel waterplanten en duikers die niet schoon zijn, zorgen voor verstopping. Dit kan leiden tot wateroverlast of juist tekort aan water. Daarnaast is het belangrijk dat schouwwateren voldoende breed en diep zijn.

Onderhoudsplicht

De schouwwateren en de hierin gelegen duikers, de verbindingsbuizen tussen sloten, moeten worden onderhouden door de eigenaren van de aangrenzende percelen, ieder voor de halve breedte van de sloot. Deze onderhoudsplicht blijft gelden voor het hele beheergebied. Wetterskip Fryslân verricht zelf het (hekkel)onderhoud van de hoofdwateren.

Het waterschap controleert bij de schouw of het onderhoud naar behoren is uitgevoerd. Mocht dit niet het geval zijn, dan krijgt de eigenaar een brief met het verzoek de sloot alsnog op te schonen.

Oost en west

Voor de tweejaarlijkse schouw is het beheergebied (Fryslân en het Groninger Westerkwartier) opgesplitst in twee delen: west en oost. Dit jaar controleert het waterschap de belangrijke sloten in het westelijk deel van Fryslân: de gebieden Noordwest, Zuidwest en het eiland Terschelling. Het jaar daarop (2015) vindt de herfstschouw plaats in het oostelijke deel van Fryslân en het Groninger Westerkwartier.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18269

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *