Wetterskip gaat bemalen

Koopplein AmewlandLEEUWARDEN – Wetterskip Fryslân begint vanaf vanavond met het bemalen van de polders. Het waterpeil op de Friese boezem daalt langzaam, daarom kan nu ook het polderwater via de meren en kanalen worden afgevoerd. Dit gebeurt in etappes en met beleid om schade aan oevers te voorkomen. Vanaf zondagmiddag 17.00 uur is het weer mogelijk water te spuien bij Dokkumer Nieuwe Zijlen, Zoutkamp en Harlingen.

Het waterpeil in de laaggelegen gebieden zal nu trapsgewijs dalen. Vanwege de gunstige eb kan er veel water vanuit de Friese boezem worden geloosd op de Waddenzee. Het Woudagemaal in Lemmer kan daardoor maandagmiddag om 17.00 uur worden stopgezet. Het Hooglandgemaal in Stavoren draait de komende dagen nog wel door.

Van zaterdag 7 januari 07.00 tot zondag 8 januari 07.00 uur heeft Wetterskip Fryslan maar liefst 21 miljoen kuub water kunnen afvoeren. Deze hoeveelheid is te vergelijken met twee keer de inhoud van de Snitsermar. Hiermee is het waterpeil in de Friese boezem enkele centimeters gedaald naar gemiddeld -39 NAP. Het waterpeil moet nog 13 centimeter zakken naar het streefpeil van -52 NAP. De grote hoeveelheid water is afgevoerd via het Woudagemaal, het Hooglandgemaal, de sluizen bij Harlingen en Gaarkeuken en via het Lauwersmeer.

Zondagochtend is een groep van 30 waterschapsmedewerkers het veld ingegaan om kaden te inspecteren op zwakke plekken. Het gaat om 700 meter aan kaden verspreid over de provincie die extra aandacht nodig hebben. Er zijn geen problemen geconstateerd.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *