Wetterskip Fryslân vervangt duikers Hollum

LEEUWARDEN – Donderdag 27 augustus start Wetterskip Fryslân met de vervanging van de waterdoorgangen (duikers) in de dijksloot bij Hollum. Aannemersbedrijf Spoelstra en Transport- en Kraanbedrijf Beekema, twee Amelander bedrijven, voeren de werkzaamheden uit. Medio september is het werk klaar.   

De waterafvoer ten zuiden en ten westen van Hollum stagneert regelmatig in natte periodes. Met de nieuwe duikers wordt de dijksloot beter benut en daardoor verbetert de afvoer van overtollig water naar de Waddenzee. De werkzaamheden zijn onderdeel van het watergebiedsplan Ameland.

Afsluiting binnendijkse weg

De nieuwe duikers komen onder de toegangswegen naar de zeedijk bij de Pietje Miedeweg en de Reeweg te Hollum. Tijdens de werkzaamheden worden de binnendijkse weg vanaf de Skuteweg tot het Kerkepad en genoemde toegangswegen naar de zeedijk gefaseerd afgesloten voor alle verkeer.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Johan Brouwer van Wetterskip Fryslân, telefoon (058) 292 2222.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *