Wetterskip Fryslân onderzoekt asbest dijk Ameland

LEEUWARDEN – Wetterskip Fryslân gaat de komende maanden nader onderzoek doen naar de aanwezigheid van asbest in de Waddenzeedijk op Ameland. De deeltjes die vorige week bij de dijkverbetering onder de grasmat zijn aangetroffen, blijken daadwerkelijk asbest te zijn. Dit heeft het eerste onderzoek bevestigd. Het werk aan de bovenkant van de dijk wordt gedurende het vervolgonderzoek stilgelegd. Het verstevigen van de onderkant van de dijk en de aanleg van de waterdoorgangen gaan wel gewoon door.

Wetterskip Fryslân vindt nader onderzoek naar het totale dijktraject van 16,5 kilometer nodig om duidelijkheid te verschaffen voor aannemerscombinatie Van den Herik-Jansma Drachten die in opdracht van het waterschap de dijkverbetering uitvoert. Onderzocht wordt of er op meer plekken in de dijk asbest aanwezig is. Uit eerder steekproefsgewijs bodemonderzoek zijn geen verdachte locaties aangetroffen. Het waterschap wil nu volledige duidelijkheid voordat het werk aan de bovenkant van de dijk door kan gaan.

Onderzoek

Om verdere vertraging van de dijkwerkzaamheden te voorkomen, zoekt het waterschap naar een onderzoeksmethode die in de winter kan worden uitgevoerd. De openliggende stukken dijk worden dichtgemaakt, zodat de zeedijk voor het stormseizoen weer veilig is. Voorlopig is het open dijkvak, een smalle strook van 200 meter westelijk van de Pietje Miedeweg, afgezet met hekken en linten.

Dijkverbetering Ameland

De werkzaamheden zijn onderdeel van de dijkverbetering op Ameland. Wetterskip Fryslân verhoogt de dijk de komende jaren gemiddeld met 35 centimeter over een lengte van 16,5 kilometer en versterkt de bekleding van de dijk. Dankzij deze maatregelen voldoet de dijk weer aan de wettelijke veiligheidseisen. Daarmee is Ameland ook de komende 50 jaar beschermd tegen hoogwater. De dijkverbetering is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Binnen dit programma wordt op 88 plaatsen in Nederland voor ruim 3,2 miljard euro aan waterkeringen versterkt. Via dit programma voeren de waterschappen en Rijkswaterstaat maatregelen uit om de waterkeringen aan de wettelijke veiligheidsnormen te laten voldoen, nu en in de toekomst. 

Bron: Wetterskip Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *