Wetterskip Fryslân maakt zeegemaal Miedema visvriendelijk

LEEUWARDEN – Wetterskip Fryslân heeft de renovatiewerkzaamheden bij het zeegemaal H.G. Miedema in Zwarte Haan afgerond. Door de renovatie verwacht het Friese waterschap dat het gemaal weer 20 jaar vooruit kan. Het gemaal maakt deel uit van een van de twee belangrijkste vismigratieroutes van het binnenland van Fryslân naar de Waddenzee, de Noordzee en verder. Met de vernieuwing is de laatste barrière opgeheven en is er, in samenwerking met en medefinanciering door Rijkswaterstaat en het Waddenfonds, een vispassage aangelegd. Nu kunnen de glasaal en de driedoornige stekelbaars ook hier – naast het Miedemagemaal – Fryslân binnen komen. De pompen van het gemaal zijn zo aangepast dat volwassen paling vanuit Fryslân naar de Waddenzee kan zwemmen. De bestaande pompen zijn voorzien van een innovatieve waaier, die de vissen vrij laat passeren. ‘Wetterskip Fryslân is het eerste waterschap dat deze innovatie toepast’, aldus Marian Jager, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. Voor een gezonde palingstand is deze visuittrek in de herfst van groot belang.

Goed ecosysteem

Marian Jager: ‘Belangrijk onderdeel van een duurzaam herstel van de Waddenzee als goed functionerend ecosysteem is een gezonde en gevarieerde visstand. Diverse in de Waddenzee voorkomende vissoorten zijn in hun voortbestaan afhankelijk van migratie tussen zoete en zoute wateren’. Migratiemogelijkheden tussen de Waddenzee en de zoete wateren in het achterland zijn echter beperkt vanwege de aanwezigheid van vele gemalen, sluizen en stuwen in de overgangszone tussen Wad en land en de achterliggende watergangen. De barrière die deze kunstwerken vormen voor vissen die afhankelijk zijn van migratie tussen zoet en zout, zorgt voor een negatieve beïnvloeding van de visstand en diversiteit aan vissoorten in de Waddenzee. Na afronding van het project zijn nagenoeg alle bestaande zoet-zoutverbindingen van Helsdeur tot Dollard migreerbaar voor vissen tot en met de haarvaten van de achterliggende watersystemen van de waterschappen. Met dit project wordt een grote stap voorwaarts gezet naar het herstel van de vismigratie tussen het Wad en de zoete binnenwateren.

Ruim baan voor vissen

De aanleg van de vispassage en andere visvriendelijke maatregelen zijn onderdeel van het programma Ruim baan voor vissen’, een samenwerkingsverband van de vier noordelijke waterschappen.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *