Wetterskip Fryslân investeert in zonne-energie en biogas uit slib 

LEEUWARDEN – Wetterskip Fryslân wil in 2020 40 procent van haar energie duurzaam opwekken met zonne-energie en biogas. Het waterschap wil daarom de komende drie jaar 50 miljoen investeren in het plaatsen van zonnepanelen op eigen terreinen en gebouwen en in de productie van 2,7 miljoen m3 extra biogas uit slib van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi). Dat staat in de Energiebeleidsnota van Wetterskip Fryslân. Het algemeen bestuur moet nog akkoord gaan met de nota. 

In 2015 ondertekende Wetterskip, samen met de andere Nederlandse waterschappen en het Rijk, het Klimaatverdrag van Parijs. In dit klimaatakkoord zijn forse afspraken gemaakt op het gebied van energiebeperking en de opwekking van eigen duurzame energie. Dagelijks bestuurder Egbert Berenst van Wetterskip Fryslân: ‘De afspraak met het Rijk is dat we als waterschappen jaarlijks 2 procent energie-efficiëntie gaan realiseren. In de Energiebeleidsnota staan de kaders en uitgangspunten hoe Wetterskip Fryslân de komende jaren deze afspraken denkt te gaan realiseren. We willen in ieder geval als maatschappelijk betrokken organisatie het gebruik van schaarse fossiele brand- en grondstoffen beperken.’ 

Centrale slibvergisting 

Het waterschap realiseert in de komende drie jaar een energiefabriek op de rwzi in Leeuwarden. Hier moet in de toekomst het slib van de Friese rwzi’s worden vergist. Deze installatie levert straks 2,7 miljoen m3 extra biogas op. Wetterskip levert al gas aan het Centrum Kinderhandel Mensenhandel van Fier en het Wetsusgebouw op de WaterCampus in Leeuwarden. Ook het eigen bedrijfsgebouw bij de rwzi wordt verwarmt met biogas. ‘Maar we zoeken nog meer afnemers. Door het vergisten van het slib besparen we daarnaast ook op de afzet- en vervoerskosten van het slib’, aldus Berenst. 

Zonnepanelen 

Om in 2020 40 procent van de gebruikte energie zelf duurzaam op te kunnen wekken, zet Wetterskip Fryslân vooral in op het plaatsen van zonnepanelen op eigen terreinen en gebouwen. Met name op het terrein van haar afvalwaterzuiveringen is ruimte voor het plaatsen van ca. 40.000 zonnepanelen. Berenst: ‘Omdat rwzi’s ook stroom verbruiken, kunnen we hier een mooie combinatie van maken. Op deze manier kunnen we onze investering in zonne-energie op termijn dan ook kostenneutraal realiseren’. 

Klimaatverandering 

De verandering van het klimaat is van grote invloed op de taken van Wetterskip Fryslân. De voorspelling is dat de zeespiegel gaat stijgen en dat er door extremere neerslag meer water moet worden afgevoerd en in tijden van grote droogte juist meer (zoet) water moet worden aangevoerd. Een investering in een duurzame wereld is dan ook een investering in de toekomst van het waterschap. 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *