Wetterskip Fryslân gaat lachgas meten 

LEEUWARDEN – Wetterskip Fryslân gaat bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Joure en Heerenveen de uitstoot van lachgas meten. Lachgas is een van de broeikasgassen die bij het zuiveringsproces vrijkomt. Lachgas is een sterk broeikasgas en draagt bij aan de klimaatverandering. De metingen gebeuren met innovatieve sensoren. Later kunnen deze metingen ook bij de andere 25 RWZI’s van het waterschap plaatsvinden. 

RWZI’s stoten verschillende broeikasgassen uit. De belangrijkste daarvan zijn koolstofdioxide (CO2), methaan en lachgas. Het aandeel lachgas in de klimaatvoetafdruk van een rwzi is soms maar liefst 75 procent. Wetterskip Fryslân heeft als doel om in 2030 klimaatneutraal te zijn. ‘Met deze maatregel is Wetterskip Fryslân één van de eerste waterschappen die werk gaat maken om de CO2 voetafdruk van lachgas nauwkeuriger in beeld te brengen’, aldus Otto van der Galiën, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. ‘Het terugdringen van de uitstoot van lachgas kan uiteindelijk een grote bijdrage leveren om het waterschap klimaatneutraal te maken’. 

Innovatieve meetapparatuur 

Om dat te kunnen doen, wil Wetterskip Fryslân de precieze uitstoot van lachgas bij haar RWZI’s meten. Dat gebeurt eerst bij twee van deze installaties. De metingen vinden plaats met innovatieve online meetapparatuur (sensoren). Het waterschap stelt daarvoor een bedrag van 48.000 euro beschikbaar vanuit het innovatiebudget. 

Metingen bij 27 RWZI’s 

Door de STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) is in 2018 een risico-inschatting opgesteld. Aan de hand hiervan is een inschatting gemaakt van de uitstoot van de RWZI’s van Wetterskip Fryslân. De metingen moeten aantonen of deze inschatting juist is. Wanneer dat gedaan is, kunnen de metingen ook bij de overige 25 RWZI’s van het waterschap plaatsvinden. Ook kan Wetterskip Fryslân dan kijken naar hoe het die uitstoot kan terugdringen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een andere manier van beluchten van het afvalwater.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *