Wetterskip Fryslân controleert weer op verboden antifouling 

LEEUWARDEN – Milieu-inspecteurs van Wetterskip Fryslân controleren ook dit jaar bij werven, verkooppunten en particuliere bootbezitters op de aanwezigheid van illegale antifouling. Antifouling is een onderwaterverf die de aangroei van algen op een schip voorkomt. Veel van deze verven bevatten stoffen die organismen doden en metalen als koper en zink die het open water verontreinigen. De controles bij verkooppunten van antifouling in de afgelopen jaren hadden een positief effect op de naleving van regels door verkopers. 

Toch worden er nog steeds niet-toegestane middelen of middelen die alleen op zeegaande schepen mogen worden aangebracht, verkocht. Op hoeveel schepen in Fryslân verboden antifouling wordt aangebracht, is niet bekend. 

Verkooppunten en werven 

De komende maanden controleert Wetterskip Fryslân verkooppunten en scheepswerven in Fryslân en een deel van het Groninger Westerkwartier. Als er bij de verkopers verboden onderwaterverven worden aangetroffen, moeten ze de middelen verwijderen uit de schappen. En ze krijgen meteen een boete van 2.000 euro. 

Bij antifouling die alleen in de beroepsvaart mag worden gebruikt, krijgen de verkopers het dringende advies deze niet meer te verkopen en terug te sturen aan de leverancier. 

De werven krijgen bij een overtreding een boete opgelegd als er geconstateerd wordt dat er verkeerde antifouling op een schip is aangebracht. 

Pleziervaart 

Pleziervaarders mogen antifouling uit de beroepsvaart niet toepassen. Deze boten liggen vaak een langere tijd op dezelfde ligplaats, waardoor het lokale water sterk verontreinigd raakt. Als de milieu-inspecteurs verboden middelen aantreffen, moeten de bootbezitters stoppen met het aanbrengen van de verf en moeten ze de laag verwijderen. Bij een nieuwe inspectieronde lopen ze het risico dat ook zij een boete krijgen. 

Wat kunnen booteigenaren doen? 

Er zijn genoeg onderwaterverven te koop die goed werken en beter zijn voor de waterkwaliteit. U kunt bij de aankoop van de verf controleren of het middel legaal is. Op het etiket van het verfblik staat of het middel in Nederland is toegelaten en of het middel voor niet-professioneel gebruik is. Bij het aanbrengen van de verf is het voor de waterkwaliteit, maar ook voor de gezondheid van de gebruiker zelf van belang de voorschriften te volgen. 

Veel verboden middelen zijn te koop via internet. U kunt als bootbezitter meer informatie vinden op: www.varendoejesamen.nl. Hier staat wat wel en niet is toegestaan en er worden alternatieven gegeven. 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *