Wetterskip Fryslân strenger

LEEUWARDEN – Wetterskip Fryslân gaat strenger optreden tegen het dempen van sloten. Het waterschap gaat ook intensiever controleren of kades en oevers langs hoofdwateren op de juiste manier worden gemaaid en afgerasterd. Naast strenger toezicht gaat WF meer voorlichting geven. Dit zijn enkele belangrijke punten uit het nieuwe handhavingsplan 2009-2012 van Wetterskip Fryslân.

Wetterskip Fryslân (WF) moet zorgen dat iedereen zich houdt aan bepaalde milieuwetten. Wanneer iemand bijvoorbeeld water vervuilt, krijgt diegene een waarschuwing of bekeuring. WF houdt ook toezicht op andere regels, zoals het niet zomaar mogen dempen van een sloot. In het nieuwe handhavingsplan staat waar Wetterskip Fryslân de komende jaren vooral op gaat letten. Het plan helpt om het water in Friesland schoon te houden en te zorgen voor veiligheid en goede aan- en afvoer van water.

Een belangrijke verandering is dat het waterschap strenger optreedt tegen overtreders. Zij krijgen bij ernstige overtredingen nog maar één keer (en niet twee keer) een waarschuwing. De komende jaren worden vooral bedrijven die (vervuild) water direct lozen op het oppervlaktewater streng gecontroleerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om agrarische bedrijven, glastuinbouw en ook de eigen rioolwaterzuiveringen. Handhavers van het waterschap gaan ook meer samenwerken met handhavers van bijvoorbeeld de gemeente en de provincie.

Een andere prioriteit is het geven van voorlichting over onkruidbestrijding op verhard oppervlak (zoals bestrating), het verbod op lozen van toiletwater op het oppervlaktewater door pleziervaartuigen en het verbod op gebruik van antifouling door schippers. Het waterschap stimuleert zo dat burgers en bedrijven de regels goed kennen en naleven.
Bron: Wetterskip Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *