Wetterskip brengt dijk Ameland in kaart

LEEUWARDEN – Tijdens het stormseizoen gaat Wetterskip Fryslân in het kader van het dijkversterkingsproject op Ameland onderzoek doen naar de gevolgen van hoog water op de kern van de dijk in de Ballumerbocht. Een van de problemen die de dijk hier kent is het mogelijk optreden van piping. Een verschijnsel waarbij het water onder extreme omstandigheden door de dijk sijpelt en zand meeneemt. Dit kan leiden tot instabiliteit van de dijk. Met behulp van sensoren, die in de dijk worden geplaatst, wordt onderzocht of dit daadwerkelijk gebeurt en in welke omvang. De sensortechniek is innovatief en kan veel nauwkeuriger bepalen welke maatregelen nodig zijn voor een veilige waterkerende dijk.

Dagelijks bestuurslid Harry Boon: ‘Wetterskip Fryslân streeft ernaar om de projectkosten zo laag mogelijk te houden. Daarom doen wij vooraf onderzoek om de juiste maatregelen te kunnen treffen. Bovendien vinden wij het belangrijk om een bijdrage te leveren aan innovatie en kennisontwikkeling’.

Forse kostenbesparingen

De inzichten op het gebied van piping zijn op dit moment in ontwikkeling. Eerder werden maatregelen getroffen op basis van theoretische modellen. Met de komst van het sensorsysteem van de Stichting IJkdijk worden dijken veel nauwkeuriger bestudeerd en gevaren beter in kaart gebracht. Dat kan leiden tot forse kostenbesparingen.

Dijkversterking Ameland

Bij de veiligheidstoetsing van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) in 2007, een soort APK voor dijken, is gebleken dat de dijk van Ameland niet voldoet aan de veiligheidsnormen. Sindsdien is het waterschap bezig met de voorbereidingen voor dit dijkversterkingsproject. Begin 2013 wordt het dijkversterkingsplan en de milieueffectrapportage (MER) ter inzage gelegd. Daarna start de wettelijke procedure. De uitvoering start naar verwachting in 2014 en duurt tot eind 2018.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het HWBP is een samenwerkingsverband tussen het Rijk en de waterbeheerders om op 92 locaties in het land afgekeurde waterkeringen op een sobere, doelmatige en robuuste wijze te versterken. Zo wordt Nederland beschermd tegen wateroverlast en overstromingen.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *