Wethouders buigen hoofd

BALLUM –  Het college van Ameland heeft een 27 pagina dikke notitie over de ambtswoning nodig om de raad te overtuigen dat de renovatie en verbouwing van de burgemeesterswoning nodig en verantwoord is. ‘De Ambtswoning van Ameland’ met als ondertitel: ‘Een nadere beschouwing over de bekostiging van de noodzakelijke aanpassing van de ambtswoning van Ameland’ is het uitgebreide antwoord op vragen die door de PvdA en Algemeen Belang Ameland (ABA) zijn gesteld bij de verbouwing die 175.000 euro moet kosten. “Wel wat overdreven,” vindt Tineke Hemminga (PvdA) de notitie. Hemminga is intussen overtuigd van de noodzaak van verbouwing en wegwerken van achterstalling onderhoud, maar ze neemt het college kwalijk dat de raad pas achteraf geïnformeerd is over de plannen en dat de procedure niet transparant is verlopen. Piet IJnsen (ABA) stoort zich nog steeds aan het eigenmachtige besluit van het college.

Wethouder Will Bakema legt uit dat hij het college bevoegd acht de plannen uit te voeren zonder de raad om krediet te vragen: “Het onderhoudsfonds kent voldoende middelen en voor verbouwen hoeven we geen krediet aan de raad te vragen.”

Toch buigt zowel wethouder Bakema als wethouder Nico Oud het hoofd voor de raad. Beide wethouders betuigen geen spijt over de wijze van besluitvorming door het college maar wel over de gebrekkige briefing van de raadsleden. Will Bakema belooft in het vervolg bij “soortgelijke klussen” de raad eerder te zullen informeren. Wethouder Oud maakt excuses en meldt dat hij het achteraf met Tineke Hemminga eens is dat het college wel wat eerder bij de raad had kunnen komen met informatie.

Voorzitter Albert de Hoop, die ditmaal bij de discussie aanwezig blijft, meldt dat hij zich bewust niet met het dossier heeft bemoeid. Naast voorzitter is hij als huurder van de woning direct betrokkene. De Hoop voelt zich slachtoffer. Hij vindt het raar dat de burgemeester in een woning moest trekken die niet in orde was.

Piet IJnsen blijft erbij dat het college buiten het boekje is gegaan. “Opkrikken van het woongenot” is een investering en geen onderhoud, meent IJnsen, en als investering moet het worden afgeschreven. IJnsen krijgt geen medestanders. Voor PvdA hoeft het onderwerp niet nogmaals op de agenda. “Mosterd na de maaltijd,” meent Tonnie Overdiep (PvdA).

Erica de Vries-Faber sluit de discussie fijntjes af door een spoedige uitvoering van de plannen te wensen en daarmee loopt de lange discussie met een sisser af.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18271

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *