Wethouders Ameland en de integriteitscan

BALLUM – Elke bestuurder wordt geacht het eiland te besturen zonder verstrengeling van belangen. Dat is wat de wethouders beloven of zweren tijden hun beëdiging. De geloofsbrieven dienen als bewijsstuk dat de persoon in kwestie bevoegd is om te worden benoemd als wethouder. Een speciale commissie, bestaande uit leden van de raad, onderzoekt die geloofsbrieven. Op 15 januari keken Irma Marinus (PvdA), André Tuil (VVD) en Jeppe Groenewold (A’82) naar de geloofsbrieven van Piet IJnsen en Joop Lodewijks. De geloofsbrievencommissie vond geen beletsel voor beëdiging van de twee, al maakte voorzitter Jeppe Groenewold wel een opmerking over de functie van Lodewijks als voorzitter van Stichting Amelander Musea. Die kan hij maar het beste parkeren en onderwerpen die de musea aangaan kunnen maar beter in de portefeuille van IJnsen worden gestopt.

Lodewijks is niet alleen voorzitter van de STAM maar ook van CDA afdeling Ameland. Inmiddels heeft hij beide functies tijdelijk neergelegd.

Om zeker te zijn dat er geen belangenverstrengeling is kan er een integriteitscan worden gedaan, een onderzoek naar de handel en wandel en mogelijk conflicterende belangen. Overhandiging van de geloofsbrieven is standaard, een integriteitscan is extra. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 vond de gemeenteraad dat extraatje noodzakelijk, met als argument dat een integriteitscan meer inzicht geeft dan het beoordelen van de geloofsbrieven.

In mei 2017 koos de raad toch maar voor een pragmatische aanpak. De wethouders werden voor een korte tijd benoemd en oponthoud voor een onderzoek vond men niet wenselijk. Die pragmatische aanpak lijkt logisch maar is opmerkelijk. Als er twijfels bestaan over integriteit dan gelden die ook voor wethouders die maar voor een paar maanden worden benoemd. Destijds haalde burgemeester Albert de Hoop voormalig minister Ien Dales nog maar eens aan: “Een beetje integer bestaat niet.”

Reactie van de gemeente over de integriteitscan: “Dat is wel gebeurd. Zowel voor Piet IJnsen als Peter Pot is een integriteitscan uitgevoerd na hun benoeming in mei 2017. 

In de coalitieperiode 2014 is door de raad besloten om integriteitscans uit te voeren voor de te benoemen wethouders. In die periode is de scan voor de benoeming van de wethouders uitgevoerd. Bij de coalitievorming van mei 2017 was het niet haalbaar om het vooraf uit te voeren en is het integriteitsonderzoek na de benoeming van de wethouders afgerond.

Het uitvoeren van een scan kost circa zes weken. Voor de huidige wethouders had dit niet eerder dan in de raad van 12 maart kunnen worden behandeld. De week erop vinden de verkiezingen plaats en wordt er een nieuwe coalitie gevormd. Omwille van de tijd en de kosten is nu door de commissie geloofsbrieven van een scan afgezien."

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *