Wethouder: “Onrust zou er niet hoeven zijn”

BALLUM – Onder de bevolking van Ameland is op dit moment grote onrust over het voortbestaan van de ouderenzorg op Ameland. Raadsleden worden daar dagelijks op aangesproken. Dat zei Alice de Jong (ABA) tijdens de raadscommissievergadering van maandag. “Hoe komt het? Wat gaat er gebeuren met De Stelp?” Gaat de gemeente samen met Kwadrant actief een oplossing zoeken, was de vraag van De Jong aan het college.

Wethouder Linda van der Deen probeert de rust te bewaren. “Het proces loopt”, zegt ze, en: “Onrust zou er niet hoeven zijn.” De gemeente is in gesprek met Kwadrant en heeft de opdracht uitstaan dat de zorgaanbieder voor de zomer met een concreet plan komt over de ouderenzorg, volgens de uitgangspunten zoals die in de visie van de gemeente Ameland zijn verwoord en over de samenwerking met de Thuiszorg. De visie spreekt van Amelanders die de rest van hun leven, in ieder geval zo lang mogelijk, op Ameland kunnen blijven wonen. Ook spreekt de visie over een verpleging die bijdraagt aan de zelfredzaamheid van ouderen zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Bij toenemende zorgvraag moet de zorg en verpleging in een geclusterde, beschutte woonomgeving kunnen worden verleend. Ook is er in de visie sprake van koppeling van zorg en verpleging in thuissituaties met die in een geclusterde, beschutte woonomgeving. Dit geldt tevens voor de verschillende geldstromen en het personeel. De geclusterde en beschutte woonomgeving – dat zou De Stelp kunnen zijn – is in de visie niet concreet benoemd.

Wethouder Van der Deen kan niet vooruitlopen op het plan dat Kwadrant. Jan Wijnberg (ABA) wordt er een beetje ongeduldig van. “Als iedereen naar elkaar blijft kijken wat De Stelp betreft, dan ontstaat er een soort sterfhuisconstructie. Maak duidelijk wat er gaat gebeuren!”

Kradrant geeft de volgende reactie: "De KwadrantGroep herkent zich nadrukkelijk niet in de bewering dat De Stelp voor onze organisatie een ’molensteen’ is. [PA – zie artikel van 25 maart 2016]

Ons uitgangspunt is dat zorg voor iedereen in de eigen leefomgeving toegankelijk moet zijn en blijven. Ook op het platteland en op de eilanden. De KwadrantGroep heeft vanaf het begin gezegd de zorg op Ameland te garanderen. Achter deze uitspraak staan wij nog steeds.

Ten tijde van de doorstart was ons al bekend dat het gebouw van De Stelp niet in goede conditie is. Daarom wordt hard gewerkt aan een toekomstbestendig plan voor de zorg op Ameland. Wij zijn hierover in overleg met onder meer de gemeente Ameland, Thuiszorg Het Friese Land en De Friesland Zorgverzekeraar. Hierbij liggen alle opties open, dus ook renovatie van De Stelp. Voorop staat dat de KwadrantGroep de zorg voor nu èn in de toekomst wil behouden voor de eilandbewoners."

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *