Werkgroep ouderenzorg Ameland aan het werk

BALLUM – Het werd tijdens de extra raadsvergadering van 10 november afgesproken: er komt een werkgroep ouderenzorg. Die werkgroep kan aan het werk. De gemeenteraad nam maandag tijdens de raadsvergadering een besluit over de leden van de Commissie Sociaal Domein en Werkgroep Ouderenzorg. In de Commissie Sociaal Domein hebben de volgende raadsleden zitting:

  • Irma Marinus, PvdA (voorzitter) ;
  • Dirk Brouwer, Ameland ’82;
  • Marieke van Schaijk, CDA;
  • Alice de Jong, Algemeen Belang Ameland
  • André Tuil (alleen in Werkgroep Ouderenzorg).

De secretaris van de commissie is Jacqueline Metz, griffier van de raad. Wethouder Linda van der Deen is toegevoegd als adviseur. Van der Deen is daarnaast ook voorzitter van de Werkgroep Ouderenzorg.

De commissie en de werkgroep zijn ingesteld naar aanleiding van de ontwikkelingen in het sociaal domein en de daarmee gepaard gaande veranderingen per 1 januari 2015. De ouderenzorg is hier een onderdeel van. In dit verband spreekt de gemeente onder meer met zorggroep Pasana, Thuiszorg Het Friese Land en Zorgkantoor Friesland. Ook is er overleg gevoerd met de betrokken huisartsen. Het rijksbeleid is dat mensen langer in de thuissituatie blijven wonen. Het uitgangspunt is dat hier een passende oplossing voor gezocht wordt. Daarnaast wordt er onder meer aan gedacht om op twee of drie geconcentreerde locaties op het eiland zorg te bieden aan ouderen aan wie thuis geen passende zorg meer kan worden gegeven.

Binnenkort gaat het college in overleg met de Verenigingen voor Dorpsbelangen in de dorpen. Daarnaast worden bijeenkomsten georganiseerd om meer informatie te geven.

De gemeente Ameland laat weten aan de toekomst van de ouderenzorg op Ameland te werken. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders willen hierbij gezamenlijk optrekken. De instelling van de commissie en werkgroep zijn daar uitvloeisels van. De commissie en werkgroep zoeken naar een passende oplossing voor het toekomstige ouderenbeleid op het eiland. Uitgangspunt is dat ouderen zolang mogelijk op Ameland kunnen blijven wonen.

⇒ Dossier De Stelp

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *