Werkgroep Grauwe Kiekendief zoekt Vogelakkers op Ameland

HOLLUM – Werkgroep Grauwe Kiekendief en Vogelbescherming Nederland hebben een project opgezet dat ‘Wadvogels van Allure’ heet. Voor dat project is de werkgroep op zoek naar vogelakkers op Ameland om de blauwe kiekendief terug te krijgen op het eiland. De blauwe kiekendief was een broedvogel op het eiland, maar hij komt al een aantal jaren niet meer tot broeden en wordt slechts sporadisch waargenomen. Vogelakkers kunnen voorzien in een gunstige landschap voor de kiekendief om muizen te vinden en waar voedsel is zou de vogel zich ook weer kunnen vestigen.

Wadvogels van Allure 

Voor het project ‘Wadvogels van Allure’ is 150 ha aan vogelakkers nodig voor het totale waddengebied. Er liggen al vogelakkers op Texel en de werkgroep zoekt naar mogelijkheden aan de waddenkust, op Schiermonnikoog en op Ameland. Het is een vorm van agrarisch natuurbeheer. Het project heeft subsidie toegekend gekregen uit het Waddenfonds.

Vogelakker

Een vogelakker is een akker van enkele hectaren open gebied, die is ingedeeld in stroken luzerne of rode klaver afgewisseld met natuurbraak, waar van alles groeit. De Luzerne of rode klaver wordt in het groeiseizoen drie keer gemaaid en dat kan worden gebruikt als  ruwvoer voor rundvee of schapen.

Muizen en kiekendieven

Kiekendieven jagen op muizen in velden waar het gewas laag is. In velden met natuurbraak en hoge vegetatie vangt hij zijn muisjes veel moeilijker. De populatie muisjes kan juist in die stroken met hogere vegetatie goed groeien. De regelmatig gemaaide stroken van de vogelakker biedt de kiekendief de kans zijn prooien te verschalken. De muisjes steken namelijk wel eens over en komen dan in het laag begroeide gebied. Als daar dan net een blauwe kiek boven hangt, dan kan de vogel de muis hem heel goed zien en verschalken.

Vier jaar

Jules Bos en Oike Vlaanderen van Wadvogels van Allure waren gisteravond aanwezig op de informatieavond van terreinbeheerders en stelden daar hun vraag aan de boeren en landeigenaren. Voor een periode van vier jaar (2016 t/m 2019) vragen ze land voor de aanleg van de vogelakkers. De eigenaren krijgen een vergoeding van € 500,– per hectare per jaar. De werkgroep stelt het zaaizaad ter beschikking en de werkzaamheden zoals het zaaien, maaien en afvoeren van de klaver of luzerne is voor de landeigenaar. 

De boer kan die opbrengst zelf gebruiken of verkopen en krijgt er misschien wel de blauwe kiekendief mee terug. Voldoende voedsel is daarbij cruciaal. 

Blauwe kiek op Ameland

De roofvogel broedt sinds 2009 niet meer op Ameland. Hij wordt er nog wel eens gezien, maar tot nestelen komt het niet meer. In 1991 werden er nog 26 broedparen geteld. Daarna is het gestaag achteruitgegaan tot er in de eerste jaren van de eenentwintigste eeuw nog maar vier stelletjes broedende blauwe kieken werden gesignaleerd. Sinds 2009 zijn er geen jonge blauwe kiekendieven meer bijgeschreven op Ameland.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18269

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *