Werkgroep De Stelp op De Stelp komt met eigen plan

HOLLUM – De Werkgroep De Stelp op De Stelp heeft eigen onderzoek gedaan en een plan voorbereid om ouderenvoorziening De Stelp op locatie De Stelp aan de H.D. Katstraat in Hollum te houden. Dat is mogelijk, zegt de werkgroep, en per saldo zal de uitvoering ervan niet duurder zijn dan wat er aan de Oranjeweg gepland staat.

De werkgroep is verbaasd dat het college aan de raad vraagt in te stemmen met een krediet van 800.000 euro ter voorbereiding op de nieuwbouw van de zorgvoorziening. Ze schreef een brief naar de raadscommissieleden, mede ondertekend door Wim de Boer namens bewoners van De Stelp en Riek Ridder namens bewoners van de aanleunwoningen.

Twee ton is er al besteed aan de definitie- en ontwerpfase, zelfs 50.000 euro meer dan afgesproken. Het college heeft de gebiedsvisie toegevoegd aan de oorspronkelijke opdracht, terwijl de gebiedsvisie juist de kern van de opdracht van de gemeenteraad was, stelt De Stelp op De Stelp.

Op 28 mei 2018 kreeg het college mandaat om de definitie- en ontwerpfase te starten, tenminste als er zekerheid was dat de zorgpartijen mee zouden financieren.

Op 20 juni 2018 tekenden Gemeente Ameland, De Friesland Zorgverzekeraar, Zorgkantoor Friesland, Thuiszorg Het Friese Land en de KwadrantGroep een intentieverklaring voor toekomstbestendige zorg op Ameland. Op 19 december 2018 tekenden Gemeente Ameland en Kwadrant samen een overeenkomst betreffende De Nieuwe Stelp. Daarmee was de medefinanciering geregeld.

De werkgroep vindt het vreemd dat er nu zo’n groot krediet in een keer gevraagd wordt, terwijl er gesproken is over verschillende fasen met elke keer de mogelijkheid de opdracht te beëindigen. “Waarom in dit stadium niet alleen de opdracht voor de eerste fase, die ertoe dient om een definitief raadsbesluit mogelijk te maken?” vraagt de werkgroep aan de leden van de raadscommissie van Ameland.

De briefschrijvers roepen in herinnering dat tijdens de inloopavond van 17 oktober nadrukkelijk gevraagd is aan de aanwezige raadsfracties, wat er nu eigenlijk besloten is op die 28ste mei 2018.

“Het antwoord van de raad, bij monde van de heer IJnsen, was dat het om een onderzoek ging en dat er na bevindingen van dat onderzoek een definitief besluit genomen zou worden.” In de periode daarna is bij herhaling bevestigd aan de leden van de werkgroep en ook aan de cliëntenraad van De Stelp dat het besluit van 28 mei geen definitief besluit was. De brief die Wim de Boer op 18 december 2018 kreeg van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties bevestigt dat. De Boer was in de pen geklommen en schreef de landelijke overheid. Uit informatie van de gemeente Ameland blijkt dat er over de bouw van een zorgcentrum nog geen besluit is genomen. Eerst moet het bestemmingsplan worden aangepast, schrijft dr. R. Bagchus van het Ministerie aan De Boer. Als het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd kan men zienswijzen indienen. Dat deel van het traject moet nog steeds plaatsvinden.

Het gemeentebestuur doet in alle communicatie voorkomen alsof De Nieuwe Stelp op de beoogde plek aan de Oranjeweg een voldongen feit is. Verantwoordelijk wethouder Theo Faber doet commentaar daarop af als ‘interpretatieverschil’. “Dat kan niet het geval zijn,” schrijft De Stelp op De Stelp c.s. “De raad kan pas een definitief besluit nemen na afweging van alle in het geding zijnde planologische belangen. De gemeente dient duidelijke informatie te verstrekken aan haar burgers.”

Intussen, stelt de werkgroep, dendert de trein voort. De raad heeft op basis van hoge kosten voor tijdelijke huisvesting en het feit dat de bewoners tweemaal moeten verhuizen, besloten zich te richten op de plek bij Ons Hol. Die argumenten schuift de werkgroep De Stelp op De Stelp van tafel na eigen onderzoek. Nieuwbouw op de huidige locatie kan in fasen en zonder dat tijdelijke huisvesting nodig is. De kosten voor bouwen in fasen komt niet op het dubbele van nieuwbouw aan de Oranjeweg, werd uitgerekend. Het pakt hooguit 5 tot 10 procent duurder uit. “Deze kosten staan niet in verhouding tot de kosten die gemaakt moeten worden vanwege nieuwe wegen die moeten worden aangelegd, parkeermogelijkheden die moeten worden uitgebreid, sportfaciliteiten die moeten worden aangepast en de zendmast die moet worden verplaatst.

De werkgroep heeft bewoners bij het onderzoek betrokken en die zijn positief. De werkgroep De Stelp op de Stelp wil nog voor het zomerreces haar verkenning van de mogelijkheden van nieuwbouw van de ouderenvoorziening op de huidige locatie aan de H.D. Katstraat in Hollum aan de gemeenteraadsleden voorleggen.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *