Welke koers wordt gevaren in het kustgebied?

LEEUWARDEN – Welke koers wordt gevaren in het kustgebied? Dat vraagt de provinciale CDA zich af. Eind december heeft het kabinet besloten de regels voor kustbebouwing aan te passen. Om de kustgebieden economisch te versterken komt er daarom meer ruimte voor bouwactiviteiten aldus het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Naar aanleiding van deze berichtgeving zijn er bij de bevolking zorgen ontstaan over de gevolgen van deze aanpassing van de regels. CDA Fryslân vraagt Gedeputeerde Staten wat deze aanpassing betekent voor het Friese kustgebied.

Toekomst kustgebied

Namens de CDA-fractie vraagt Fernande Teernstra Gedeputeerde Staten op welke manier de provincie Fryslân wil omgaan met deze nieuwe beleidslijn. Teernstra: “In het kustgebied spelen verschillende belangen een rol. Zo is het belangrijk om aan de ene kant de natuur te behouden. Aan de andere kant speelt ook het toerisme een belangrijke rol in het Friese kustgebied.”

 

Meer invloed gemeenten

Uit de aanpassing van de regels blijkt daarnaast dat de provincie en gemeenten meer invloed krijgen op de ruimtelijke kwaliteit van de kustgebieden. Voorwaarde is wel dat dat niet ten koste mag gaan van waterkeringen en het onderhoud van de kust. CDA Fryslân wil daarom ook weten of en waar er op dit moment al initiatieven liggen bij gemeenten voor kustbebouwing en hoe die plannen worden beoordeeld.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *