Weer strandval op het Suudwest

HOLLUM – Op 3 november was er op het Suudwest van Ameland weer een strandval te zien. Strandwandelaar José Kanger-Wijnberg maakte er beelden van. Strandval is het wegzakken van een stuk kust in zee.

“Strandvallen komen langs dit deel van de westkust van Ameland regelmatig voor’” zegt Rijkswaterstaat. “De onderwateroever is hier steil en de stroomsnelheden zijn hoog doordat de geul Borndiep dicht langs de kust loopt. Achter de strekdammen ontstaan stroomwervelingen.” De natuur zelf creëert omstandigheden zoals aanhoudende regenval, die een strandval veroorzaken.

Kustbeheer en kustonderhoud

Rijkswaterstaat is beheerder van de Noordzeekust van Ameland. Stenen bestortingen onder water en strekdammen beschermen de westkust van Ameland. Deze inspecteert Rijkswaterstaat regelmatig. Dit jaar voerde RWS een ‘side scan sonar’–meting uit waarmee de staat van de onderwaterkust en de strekdam in beeld wordt gebracht.

Geulwandsuppletie

Op dit moment is RWS bezig met een geulwandsuppletie voor de kust. Met 2,5 miljoen m3 zand wordt de geul Borndiep meer zeewaarts verplaatst, waardoor ook de stenen bestorting extra wordt beschermd. Rijkswaterstaat kiest in beginsel voor kustbescherming met zand, omdat verdere uitbreiding met steen kan leiden tot nieuwe erosie elders. Ook draagt zand bij aan het meegroeien van de kust met de zeespiegelstijging.

Zandmotor

Ameland krijgt in het voorjaar van 2018 haar eigen zandmotor. RWS begint dan een experiment waarbij tussen Terschelling en Ameland een bult zand wordt gestort op een steeds kleiner wordende zandbank in het Amelander Gat. De stroming moet er voor zorgen dat het zand op de goede plek terechtkomt, vergelijkbaar met de zandmotor voor de Hollandse kust.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *